Tiltrekker motsetninger hverandre? Nå har forskerne svaret

Nå har myten blitt undersøkt, og forskerne gir et klart svar.

Hvilken type tiltrekkes vi av her i livet? Går vi etter noen som ligner på oss selv, eller gjør vi det motsatte?

I alle år har vi hørt at motsetninger tiltrekker hverandre. Tanken har vært at mennesker med ulike personligheter, ulike interesser og ulik bakgrunn har større sannsynlighet for å finne sammen.

Men slik er det ikke ifølge en omfattende analyse utført av forskere ved Colorado-universitetet i Boulder i USA.

De har sett nærmere på mer enn 130 personlighetstrekk hos millioner av par over en periode på mer enn hundre år.

«Observasjonene våre viser at det er mye mer sannsynlig at mennesker som ligner hverandre, blir par», sier hovedforsker Tanya Horwitz, som er tilknyttet instituttet for psykologi og nevrovitenskap og instituttet for atferdsgenetikk.

Forskningen, som er publisert i tidsskriftet Nature Human Behaviour (https://www.nature.com/articles/s41562-023-01672-z), bekrefter det enkeltstudier har antydet i flere tiår, og motsier det gamle ordtaket om at motsetninger tiltrekker hverandre.

Resultatene viser at for de fleste (82–89 prosent) av personlighetstrekkene som inngikk i analysen, var det mest sannsynlig at folk var like hverandre. Det kan dreie seg om alt fra politisk syn til seksuell debutalder eller bruk av rusmidler.

Bare tre prosent av de analyserte variablene fra noen få av studiene viste en tendens til at folk valgte en partner som var forskjellig fra dem selv.

De amerikanske forskerne gjennomførte både en metaanalyse av tidligere forskning og en analyse av data de selv hadde samlet inn. I metaanalysen så de på 22 personlighetstrekk i til sammen 199 studier som omfattet millioner av par av motsatt kjønn. Den eldste studien er fra 1903.

I sine egne analyser tok forskerne utgangspunkt i den omfattende britiske helsedatabasen UK Biobank. De studerte 133 personlighetstrekk, blant annet mange som sjelden er gjenstand for vitenskapelig granskning. Nesten 80 000 par av motsatt kjønn fra Storbritannia var tatt med i denne analysen.

Så kun på par av motsatt kjønn

Forskerne har ikke sett på par av samme kjønn, da det kan gi et signifikant annerledes mønster. Forskerne er imidlertid i gang med å undersøke dette i andre studier.

Både i analysen av tidligere forskning og i forskernes egne analyser basert på data fra UK Biobank observerte de lignende trender. Folk så ut til å bli tiltrukket av like egenskaper når det gjaldt ting som politikk og religion, utdanningsnivå og til en viss grad IQ.

Det var også fellestrekk når det gjaldt ting som tilbøyelighet til å drikke eller røyke mye eller lite.

Utadvendt eller ikke – ingen betydning

Merkelig nok var det nesten ingen sammenheng når det gjaldt utadvendthet.

«Folk har en tendens til å tro at utadvendte foretrekker innadvendte eller kanskje går for dem som også er utadvendte. Men i virkeligheten er det litt tilfeldig. Utadvendte kan like gjerne havne i forhold med innadvendte som med utadvendte», sier Tanya Horwitz.

Metaanalysen viste ingen overbevisende bevis for at motsetninger tiltrekker hverandre. Etter å ha analysert data fra UK Biobank fant forskerne bare en svak tendens til dette, og bare på en håndfull områder, for eksempel om folk var A- eller B-mennesker, om de hadde en tendens til å bekymre seg, og om de hadde hørselsvansker.

Forskerne legger til at selv i situasjoner der folk føler at de har en avgjørende innflytelse på valget av partner, kan det være underliggende mekanismer som de ikke er klar over. Det er derfor ikke noe definitivt å si, annet enn at det på ingen måte er så svart-hvitt som vi har trodd.