Shutterstock
Fobia

Ti uvanlige fobier

Det finnes mennesker som lider av frykt for blomster, klovner eller dufter. Les her om ti fobier.

En fobi er en irrasjonell frykt for en bestemt ting eller situasjon som kan være så alvorlig at et menneskes liv totalt underlegges denne frykten.

Mange har støtt på frykten for mørke, edderkopper, høyder eller lukkede rom, men man kan også bli redd for mye annet. Her er et lite utvalg:

Aichmofobi: Frykten for skarpe og spisse gjenstander. Ekstremt rammede kan til og med være redde for en finger som peker.

Agyrofobi: Frykten for å krysse en vei. Den har ingenting med trafikktetthet å gjøre, en øde og folketom vei virker like skremmende.

Anthofobi: Frykten for blomster. Folk med denne fobien kan ha problemer med å gå utenfor huset de bor i.

Charophobi: Frykten for å danse. Noen liker ikke å danse, men her snakker vi om en frykt som kan gjøre folk syke.

Coulrofobi: Frykten for klovner. Den dreier seg ikke bare om onde klovner, som jo ofte er skumle, men også helt vanlige klovner.

Nomofobi: Frykten for manglende mobildekning. En av de nyligst publiserte fobiene. Den kan være så plagsom at de rammede aldri slår av mobilen og har den med seg overalt.

Osmofobi: Frykten for dufter. Lidelsen kan være begrenset til en enkel lukt, eller alle former for sterkt luktende gjenstander.

Phobofobi: Frykten for fobier. Man kan også bli så redd for å bli redd for et eller annet at det i seg selv blir et problem.

Spectrofobi: Frykten for speil og eget speilbilde. En sjelden lidelse som oppfattes som en ekstrem frykt for å erkjenne hvem man er.

Tetrafobi: Frykten for tallet fire. En særlig utbredt fobi i mange land i Asia, der ordene for "fire" og "død" ofte ligner på hverandre.