Tenker døve på tegnspråk?

Mine egne tanker er en slags indre monolog, og derfor har jeg ofte spekulert på om mennesker som er født døve, tenker på tegnspråk?

© Photo by Andrei Lazarev on Unsplash

Svaret er faktisk ja. Mange døve forteller at de i sine tanker – og også i drømme – ser for seg hender som kommuniserer på tegnspråk. Forskere som har studert leseundervisning av døve, har også funnet ut at det er mange døve som oversetter teksten til tegnspråk inne i hodet Men på samme måte som vi ikke kan si at alle hørende hele tiden tenker i en slags indre monolog, kan vi heller ikke si at døve alltid tenker på tegnspråk.

Antakelig tenker vi alle i en skjønn blanding av ord, bilder, lyder og hva som ellers kan inngå i hjernens aktivitet. Men at tegnspråk godt kan brukes som tankespråk, er det ingen tvil om. Mange hørende som har lært seg tegnspråk og bruker det mye, kan også fortelle at de av og til tenker og drømmer på tegnspråk. De sier også – på samme måte som mange døve som tidligere har hatt hørselen i behold – at tegnspråk faktisk har flere følelsesmessige uttrykksformer enn det talte og skrevne språket. Det finnes rett og slett nyanser som kommer bedre til uttrykk på tegnspråk.

Døve kan altså utmerket godt ha en indre monolog på tegnspråk. Men noe som er ganske overraskende, er at døve som aldri har vært i stand til å høre, faktisk også kan tenke med lyder. Forskerne har påvist at tegnspråk oppstår i samme del av hjernen som det talte språket. Derfor har man undersøkt om det også kan være lyder i døves tanker. Det har vist seg at noen døve faktisk skaper lyder i hodet når de leser. Forskerne tror at i det området av hjernen der språket blir til, finnes det også en evne til å skape de lydene vi må bruke for å uttale ordene. Disse lydene kan åpenbart dannes uavhengig av om vi får noen lydinntrykk utenfra. De lydene som de døve hører på det indre språket, likner kanskje ikke de lydene hørende bruker, men lyder er det.