Shutterstock

Studie: Slik får du andre til å like deg

Det er et veldig godt og relevant spørsmål som to tyske psykologer ser ut til å ha funnet et svar på.

De fleste vil gjerne at andre mennesker være positivt innstilt. Men hvordan skal vi egentlig oppføre oss for å lykkes?

Det har to tyske psykologer, Michael Dufner og Sascha Krause fra universitetet i Leipzig, en teori om.

De har forsket på hvordan mennesker blir oppfattet og vurdert ved et første møte. På bakgrunn av disse observasjonene har de et par helt konkrete råd om hva som særlig fører til positive følelser hos andre.

Forsøk der fremmede snakket sammen

Det interessante er at vi mennesker ikke alltid er så flinke til å vurdere hvor godt inntrykk vi faktisk gjør på andre med første møte. Det er fordi vi ikke helt kan se de verbale og ikke-verbale signalene folk sender ut når vi snakker med dem.

Men det kan andre. Og derfor valgte Dufner og Krause å gjennomføre en studie, der 139 menn og kvinner som aldri tidligere hadde møtt hverandre, skulle snakke sammen i fem minutter hver. Dette skulle vurderes av øyne utenfra.

Observatører vurderte reaksjonen

Deltakerne ble bedt om førsteinntrykket sitt av personen de skulle møte før selve samtalen fant sted. Vurderingen var basert på fotografier av vedkommende samt en kort personlig introduksjon. Og etter samtalen vurderte de hvor godt de faktisk likte vedkommende.

Alle samtaler ble tatt opp på video som fire uavhengige observatører observerte og senere analyserte. Observatørene skulle se etter to slags atferd. Den ene var den dominerende, selvsikre og litt skrytende atferden. Den andre atferden var den høflige, velmente, varme og vennlige.

Vis interesse for den andre

Det er nemlig avgjørende forskjell på de to. Folk som hviler i seg selv og kanskje har en tendens til å være litt dominerende og selvsikre i en samtale, vil ha lettere for å oppnå en generell popularitet, som forbindes med status, respekt eller beundring. Det er først og fremst av verdi for dem selv.

Derimot vil folk som utviser en mer inkluderende atferd og virker oppriktig interessert i den de snakker med, vekke en helt annen type følelser hos motparten. Det er det de to forskerne kaller for «unik sympati» og er det som fører til nære vennskap, gode kolleger på jobben og varme, romantiske forhold.

Inkluderende atferd gir poeng

På bakgrunn av de observasjonene forskerne gjorde, kommer de med et budskap til folk som vil vite hvordan de skal vekke sympati hos andre.

«Vær så inkluderende som mulig. Det kan være den andre typen atferd der man utviser større selvsikkerhet og dominans, er gunstig for popularitet, men hvis målet er å knytte nære bånd og få tette relasjoner med folk, er det mye mer lønnsomt å utvise interesse for motparten og fokusere på vedkommende», skriver forskerne i Psychological Science.