Studie: Her er en tydelig markør for utroskap

Forskning på parforhold viser at det ganske ofte er mulig å forutsi et sidesprang før det er en realitet.

utroskab

Forskerne fant dessuten ut at menn var mer tilbøyelige enn kvinner til å være utro. Og deltakere som avbrøt forholdet i kjølvannet av utroskapen, men ikke fant en ny partner, opplevde en minkende tilfredshet med livet.

Mange opplever at Amors pil knekker. Forholdet overlever ikke, og partene går hver til sitt. Utroskap er en overskridelse av reglene i forholdet som i de fleste samfunn blir betraktet med fordømmelse.

Det har imidlertid vært usikkerhet om det er utroskapen som fører til problemer i parforholdet, eller om utroskapen kommer fordi forholdet har sporet av.

Data fra 12 000 par

Det ønsket en gruppe tyske forskere å se nærmere på, og de analyserte data om trivsel i mer enn 12 000 tyske parforhold. Forskerne delte inn forsøkspersonene i to grupper. Den ene gruppen besto av par der en av partene hadde vært utro. Resten fungerte som kontrollgruppe.

I utroskapsgruppen ble deltagerne delt i «utøver av utroskap» og «offer for utroskap». Kontrollgruppen besto av deltagere som levde i faste parforhold, men som ikke hadde opplevd sidesprang i forholdet. Deretter analyserte forskerne detaljer rundt utroskap, tilfredshet med livet, engasjement i forholdet og trivsel hos den enkelte og hos parene.

Problemene begynte før utroskapen

De kunne se en gradvis forverring av forholdene som begynte en god stund før utroskapen inntraff. Denne langsomme undermineringen skjedde hos begge parter.

Etter at utroskapen hadde funnet sted, opplevde de som hadde vært utro, lavere selvtillit, mindre tilfredshet med forholdet og sexlivet og flere krangler. Disse endringene gjaldt imidlertid ikke i samme omfang hos dem som var ofre for utroskapen.

Menn er de verste

Den forsmådde parten opplevde riktignok lavere selvtillit og flere konflikter i forholdet etter utroskapen, men de hadde ikke observert endringer på andre områder.

Forskerne fant dessuten ut at menn var mer tilbøyelige enn kvinner til å være utro. Og deltagere som avbrøt forholdet i kjølvannet av utroskapen, men som ikke fant en ny partner, opplevde minkende tilfredshet med livet. Dette var ikke tilfellet hos dem som fant en ny partner senere, og hos dem som valgte å holde sammen med partneren til tross for utroskapen.