Shutterstock
Gående

Stor studie: Så lite daglig aktivitet skal til for å redusere risikoen for tidlig død

Helsedata fra mer enn 30 millioner mennesker får nå engelske forskere til å komme med en veldig konkret anbefaling.

Hvert eneste år dør 18 millioner mennesker av hjerte-kar-sykdommer – ingen andre lidelser dreper flere.

Men 1 av 10 av de tidlige dødsfallene, for eksempel på grunn av blodpropp eller ulike former for kreft, kan faktisk forebygges med litt trening hver dag.

Det er konklusjonen i en studie fra University of Cambridge der forskerne også kommer med et konkret forslag for hvor mange minutter du bør gå daglig for å redusere risikoen for tidlig død markant.

WHO anbefaler at voksne har mellom 150 minutters og 300 minutters fysisk aktivitet med moderat intensitet hver uke eller mellom 75 minutters og 150 minutter med høy intensitet.

Men nå viser resultatene fra Cambridge, som omfatter data fra hele 30 millioner mennesker, at bare halvparten av den anbefalte mengden trening også reduserer risikoen for tidlig død klart.

Reduserte risikoen klart

Forskerne samlet tallene fra 196 tidligere studier i en såkalt metaanalyse.

De oppdaget at bare 75 minutters fysisk aktivitet i uka med moderat intensitet, som for eksempel sykling, dans eller friske spaserturer, reduserte risikoen for tidlig død med hele 23 prosent.

11 minutters fysisk aktivitet om dagen var også nok til å redusere risikoen for hjerte-kar-sykdommer med 17 prosent og risikoen for kreft med 7 prosent.

Hva er fysisk aktivitet med moderat intensitet?

«Vi har funnet ut at det reduserer risikoen for kreft og hjerteproblemer hvis du bare klarer 10 minutter trening hver dag», forteller professor James Woodcock, som er en av forskerne som står bak studien, i en pressemelding.

Forskernes beregninger viste også at hvert sjette tidlige dødsfall kunne blitt forhindret hvis alle deltakere hadde gjennomført minst 150 minutters moderat fysisk aktivitet i uka. Samtidig ville ett av ni tilfeller av hjerte-kar-sykdommer bli forhindret og 1 av 20 tilfeller av kreft.

Hvis alle deltakere hadde gjennomført 75 minutters trening i uka, ville om lag 1 av 10 av de tidlige dødsfallene være forhindret, 1 av 20 tilfeller av hjerte-kar-sykdommer og 1 av 30 tilfeller av kreft.

Forskernes budskap er også at det slett ikke er så vanskelig som mange tror.

«Å være fysisk aktiv er bedre enn å ikke være det. Og hvis du finner ut at 75 minutters trening i uka er mulig, kan du prøve å øke gradvis til hele den anbefalte mengden», forklarer Soren Brage, som står bak studien i en pressemelding.