Shutterstock

Stor studie avdekker når menn og kvinner sier «jeg elsker deg»

Det ene kjønnet er raskere til både å tenke tanken og faktisk si de tre gylne ordene til sin kjære.

En av de største milepælene i et nytt forhold er når du og partneren din sier at dere elsker hverandre for første gang.

Hvis du er bekymret for at du kanskje sier «jeg elsker deg» for tidlig, har en studie fra Abertay University vist hvor lang tid det i gjennomsnitt tar for andre.

I 2022 spurte forskerne 3109 voksne fra sju forskjellige land hvilken partner som først sa «jeg elsker deg» i sine siste forhold.

De spurte også hvor lang tid det tok før de begynte å tenke på å si det, og når de og partneren faktisk sa det.

Studien viste at menn på tvers av land og kulturer er raskest til å erklære sin kjærlighet.

Flertallet venter i underkant av 4 måneder

Ifølge studier tenker menn på å si «jeg elsker deg» 69 dager inn i et forhold, mens det for kvinner er 77 dager. Det betyr at begge kjønn i gjennomsnitt venter rundt 2,5 måneder.

Menn ga i gjennomsnitt uttrykk for sin kjærlighet etter 107 dager, mens det for kvinner var 122 dager.

Dette tilsvarer 3,5 måneder for menn og 4 måneder for kvinner.

En femtedel av de spurte sa at de bekjente sine følelser etter en til to måneder, mens en tilsvarende andel gjorde det mellom fem og seks måneder etter at de hadde møtt partneren.

Bare en av ti sa «jeg elsker deg» i løpet av en til tre uker, og samme andel ventet sju måneder.