Søvnforsker: Slik kan god søvn forlenge livet ditt

Studie tyder på at det ikke bare er mengden søvn som teller.

God søvn er godt for helbredet.

Menn som sover godt om natten, lever nesten fem år lenger enn dem som har søvnproblemer. For kvinner er forskjellen to år, viser en amerikansk studie.

© Shutterstock

De fleste vet at en god natts søvn kan gjøre underverker for humør, overskudd og energi. Men det er ikke alt.

En amerikansk studie viser nemlig at god søvn kan være livsforlengende.

Og resultatene tyder på at det kan dreie seg om flere år.

Kvantitet og kvalitet

Forskerne fant dessuten ut at unge med gode søvnvaner hadde mindre risiko for å dø tidlig enn jevnaldrende med dårligere søvnvaner. Ifølge forskerne peker resultatene imidlertid på at mengden søvn ikke er nok til å oppnå de helsemessige fordelene.

Det som skal til, er kvalitetssøvn. Og den er ifølge studien basert på følgende:

Studien omfattet 172 321 forsøkspersoner med en snittalder på 50 år. De ble fulgt i 4,3 år i gjennomsnitt. Av dem som døde underveis, tror forskerne at rundt 8 prosent døde av årsaker som kan knyttes til dårlige søvnvaner.

I tillegg viste studien at de som oppfyller alle de fem forutsetningene for god søvn, har 30 prosent mindre risiko for å dø tidlig, sammenlignet med dem som oppfylte ingen eller bare en av forutsetningene.

«Vi så at de som hadde høy søvnkvalitet, også hadde mindre risiko for dødelige hjerte-kar-sykdommer», sier Frank Qian, som er lege ved Beth Israel Deaconess universitetssykehus i Boston til The Guardian.

«Så hvis vi kan forbedre søvnkvaliteten i samfunnet, kan vi kanskje forhindre noen av de dødsfallene som rammer yngre mennesker.»

Forskjell på menn og kvinner

Mens de mennene som kunne sette kryss ved alle de fem søvnkravene, kunne forvente å leve 4,7 år lenger enn andre, var det annerledes for kvinnene.

Her var gevinsten nemlig mer beskjedne 2,4 år for de kvinnene som rapporterte om de beste søvnmønstrene.

Men alle kan dra nytte av gode søvnvaner.

«Hvis man, selv i ung alder, sover nok, unngår for mange forstyrrelser og utvikler gode søvnvaner, vil det lønne seg helsemessig på lang sikt», mener Qian.

Av studien framgår det imidlertid at det ikke er mulig å trekke endelige konklusjoner om de anslåtte ekstra leveårene hos henholdsvis menn og kvinner, siden opplysningene om søvnvaner ble innrapportert fra deltagerne selv.