Shutterstock
kvinde taler, mand keder sig

Snakker kvinner mer enn menn?

En utbredt oppfatning er at kvinner plaprer i vei og snakker mye mer enn menn. Men er det virkelig sannheten?

Den stereotype oppfatningen av kvinner som en gjeng skravlebøtter trenger kanskje en revurdering.

Ifølge en studie fra Harvard-universitetet snakker menn nemlig mer enn kvinner i mange sammenhenger.

Menn dominerer i store forsamlinger

Studier av taletid har vanligvis vært basert på at testpersonene selv har anslått hvor mye de snakker, noe som har ført til store usikkerheter.

For å få mer nøyaktige data ble 133 forsøkspersoner (75 kvinner og 58 menn) utstyrt med et lite elektronisk instrument, et såkalt sosiometer, som registrerte nøyaktig hvor mye de snakket.

Forskerne undersøkte deretter forsøkspersonenes taletid i to ulike sammenhenger: studenter i gruppearbeid og kolleger i lunsjpausen.

I små studiegrupper snakket kvinnene mer enn mennene og hadde oftere lange samtaler med hverandre. Tendensen endret seg imidlertid i større grupper med mer enn sju personer, der menn snakket mer enn kvinner.

Kvinner snakker mest i kantinen

I lunsjpausen på en arbeidsplass var taletiden noenlunde likt fordelt mellom kjønnene. I større grupper snakket imidlertid menn mer enn kvinner.

Generelt viser studier at det er flere psykologiske overlapp som gjør det umulig å avgjøre en gang for alle hvilket kjønn som snakker mest.

For eksempel er sosial status og fysisk helse avgjørende for hvordan menn og kvinner oppfører seg og hvor mye de snakker.