Shutterstock

Slik utnytter ledere lojale medarbeidere

Strekker du deg ekstra langt på jobben? Da står du ifølge forskere i fare for å havne i en bestemt kategori hos sjefen.

Er du opptatt av å være fleksibel for å levere en god jobb?

Da har du kanskje også stått igjen med følelsen av at engasjementet noen ganger blir utnyttet.

En ny studie tyder nå på at det er noe i dette.

En amerikansk forskningsartikkel publisert i Journal of Experimental Social Psychology kaster nemlig lys over hvordan ledere heller ber lojale medarbeidere om å påta seg ekstra arbeid – uten kompensasjon – enn dem som anses som mindre engasjerte.

Forskernes resultater bygger på svar fra nesten 1400 ledere som ble bedt om å fylle ut et spørreskjema om en fiktiv medarbeider, «John».

Lederne fikk høre at bedriften jobbet ut fra et stramt budsjett. På den bakgrunnen skulle sjefene bestemme om de ville pålegge John ekstra timer og ansvar – uten å kompensere ham økonomisk – for å holde kostnadene nede.

Lojalitet koblet til økt arbeidsbyrde

Det var en klar rød tråd i svarene. Lederne var mer villige til å be John om å påta seg den ulønnede jobben hvis de samtidig hadde fått inntrykk av at han var en lojal medarbeider.

En annen test forskerne gjennomførte, viste samme tendens. Her leste en gruppe ledere ulike anbefalinger av John.

I en versjon ble han rost for å være lojal, noe som hevet ledernes interesse for å gi ham ulønnet arbeid. Anbefalinger som i stedet la vekt på at han var ærlig og redelig, ga ikke lederne samme insentiv.

Ærlige og rettferdige

Forskerne kunne også bekrefte tesen med motsatt fortegn. Når de skrev at John hadde rykte på seg for å ta på seg ekstra timer og økt arbeidsbyrde, vurderte lederne ham som mer lojal.

De to versjonene av den fiktive medarbeideren ble derimot vurdert som like ærlige og redelige.

Det indikerer ifølge forskerne at ledernes oppfatning av en lojal medarbeider ikke knytter seg til vedkommendes moralske kompass, men mer til medarbeiderens vilje til å påta seg ekstra arbeid uten å få økonomisk kompensasjon for det.

Forskerne understreker at det ikke nødvendigvis er ondsinnet når sjefer utnytter medarbeiderne sine. Utnyttelsen kan til dels skyldes uvitenhet eller det psykologer kaller «etisk blindhet», en midlertidig tilstand av manglende moralsk dømmekraft der man handler mot sine egne moralske overbevisninger.