Sjøuhyre var første trinn i menneskets utvikling

Et underlig fossil giver nå forskerne et ekstremt detaljert innblikk i starten på 540 millioner års evolusjonær reise mot mennesket. Klikk deg gjennom den utrolige utviklingshistorien og se hvordan sjøuhyret endte med å bli til deg.

Sjøuhyre

Mikroskopisk monster er vår egen stamfar.

© Jian Han & Shutterstock

Et mikroskopisk monster ormer seg vei mellom sandkornene. Med en stor munn omkranset av rynketehudfolder fortærer det alt det kan få fatt i, og skyter ut restene gjennom en slags pigger på siden av kroppen.

De forsteinede restene av dette merkverdige dyret, som bare måler én millimeter, har nettopp blitt funnet av en internasjonal gruppe av forskere.

Dyret har fått navnet Saccorhytus, som passende nok betyr rynkete sekk, og oppdagelsen kaster sårt tiltrengt lys over de indre greinene i stamtreet vårt.

Monster lignet oss

Genetiske studier har vist at mennesket og alle andre virveldyr er beslektet med de såkalte pigghudene, som blant annet omfatter sjøstjerner, kråkeboller og sjøpølser.

Men de fossile restene av stamfaren til mennesket og kråkebollen har lenge klart å gjemme seg for paleontologenes skarpe øyne.

Saccorhytus fyller nettopp denne viktige plassen i stamtreet, og det lille dyret hjelper samtidig forskerne med å forstå hvordan fundamentet til menneskekroppen ble lagt.

Lær dine forfedre å kjenne

Saccorhytus var, akkurat som oss, symmetrisk rundt midtlinjen. Den tynne, fleksible huden dekket antagelig muskler og et primitivt nervesystem, som gjorde dyret i stand til å orme seg vei langs bunnen av et grunt hav i det som i dag er Kina.