Shutterstock

Menns sexlyst er drevet av østrogen i hjernen

Nye forsøk med mus viser at den maskuline sexlysten er avhengig av hjernens omdanning av kjønnshormoner.

Menns sexlyst handler ikke bare om testikler og testosteron. Nye studier viser at hjernens omdanning av kjønnshormoner er like viktig.

Forskere fra Northwestern University i USA har ved hjelp av museforsøk undersøkt hva et gen med navnet Cyp19a1 betyr for den maskuline sexlysten.

Genet er aktivt i både testiklene og hjernesentrene hypotalamus og amygdala. Det koder for enzymet aromatase, som kan gjøre testosteron om til østrogen.

I hjernesentrene hypothalamus (rødt) og amygdala (oransje) forvandler enzymet aromatase (1) testosteron (2) til østrogen (3).

© Shutterstock

Forskerne brukte to typer genmodifiserte mus til forsøket. Den ene typen manglet genet i både testikler og hjerne og kunne derfor ikke produsere aromatase. Den andre manglet bare genet i hjernen.

Musenes atferd ble studert ved at de ble satt i bur fulle av hunner med eggløsning.

Som forventet viste den første typen hanner, helt uten aromatase, ingen interesse for hunnene. Den andre typen ville pare seg med hunnene, men bare halvparten så ofte som vanlige mus.

Hjernen regulerer sexlysten

Forskernes konklusjon er at aromatase spiller en like stor rolle for hjernen som i testiklene. Det er første gang det har blitt påvist at hjernens omdanning av testosteron til østrogen regulerer den maskuline sexlysten.

Forsøksmus uten aromatase i hjernen har nedsatt seksuell aktivitet. De parer seg bare halvparten så ofte som vanlige mus.

© Shutterstock

Oppdagelsen åpner muligheter for nye og mer målrettede behandlinger til menn som plages av for liten eller for stor sexlyst.

En behandling som bare retter seg mot aromatasenivået i hjernen, kan spare pasienten for bivirkninger i resten av kroppen.