Storyblocks

Menn vil ha smarte kvinner – eller vil de det?

Når menn sier at de vil treffe kvinner som er intelligente og høyt utdannet, er det nå vitenskapelig bevis for at man ikke nødvendigvis bør tro dem.

Menn som er på utkikk etter en partner, reagerer mindre positivt på kvinner med en lang utdannelse og høy intelligens. Og tendensen er enda tydeligere hvis kvinnene er mer intelligente enn mennene selv.

I et forsøk fra Nederland fra 2021 skapte forskere tolv falske profiler på et populært datingnettsted.

Profilene – seks mannlige og seks kvinnelige – var alle omkring 30 år gamle, ikke-røykere og i god form. Forskjellene var utelukkende utseende og utdanning.

De tolv falske profilene skrev til i alt 2700 intetanende brukere.

Som forventet fikk de vakreste profilene flest svar – både fra menn og kvinner. Men når det gjaldt utdannelse, ble bildet annerledes.

Kvinneprofiler med «videregående» som høyeste utdannelse fikk 25 prosent flere svar enn de som var universitetsutdannet – uavhengig av om de mannlige daterne selv hadde en høyere eller lavere utdannelse.

Forskjell på drømmer og virkelighet

Seks større forsøk fra USA i 2015 viser at menn ofte ikke selv er klar over sine egentlige preferanser er når det gjelder en romantisk partner.

I første del av forsøkene lot forskerne en gruppe mannlige universitetsstudenter ta en kort intelligenstest. Mennene fikk deretter høre at de skulle møte en kvinnelig student som satt et annet sted i bygningen og som hadde tatt samme test.

Etter at de unge mennene hadde fått sitt eget testresultat, ble de spurt om de helst ville møte kvinner som hadde scoret høyere eller lavere enn seg selv.

De fleste mennene svarte at de betraktet kvinner – hvis utseende de ikke kjente – som hadde scoret høyere enn dem selv som dem mest attraktive for et framtidig møte.

Virkelighetssjekk

I neste del av forsøket skulle forsøkspersonene igjen ta en intelligenstest og fikk igjen de høre at det satt en kvinnelig student lenger nede i gangen med samme test. Men denne gangen lot de mennene møte kvinnene.

Og da endret mennenes reaksjon seg plutselig ganske avgjørende.

Mennene i forsøket fikk høre at de hadde fått 12 av 20 poeng på testen sin – og at kvinnene de kunne møte, enten hadde fått 18 eller 6. Alle poengsummene var funnet opp for anledningen.

© Shutterstock / El Nariz

Mennene ble bedt om å ta med en stol inn i rommet der møtet skulle foregå. Forskerne observerte at mange av de mennene som skulle møte kvinner med høyere intelligens, enten plasserte stolene på lang avstand fra kvinnene eller flyttet stolen vekk fra kvinnen under samtalen.

Konklusjonen var at så lenge menn måtte forholde seg til smarte kvinner som en forestilling eller fantasi, var de positivt innstilt. Men i virkelighetens tette møte følte de seg etter eget utsagn ofte mindre «maskuline» og viste mindre romantisk interesse.

Til gjengjeld kom stolene nærmere de kvinnene mennene fikk høre hadde scoret lavt på testen.

Gamle normer og nye kjønnsroller

For begge kjønn gjelder det at utseendet spiller en avgjørende rolle. Studiene viser også at høyt utdannede kvinner ofte foretrekker en partner som enten matcher sitt eget utdanningsnivå eller er enda bedre utdannet.

Kvinner utdanner seg mer og mer, og forskerne konkluderer med at både kvinner og menns preferanser ikke har utviklet seg i samme grad, noe som gjør at det blant annet blir vanskeligere og vanskeligere for høyt utdannede kvinner å finne en partner.