Seksuelle partnere

Unge kvinner har mer sex

Menn har generelt flere seksuelle partnere gjennom livet enn kvinner. Kanskje fordi det inntil nylig har manglet aksept for at også kvinner kan være seksuelt utagerende. Men nå tar unge kvinner revansje.

De fleste mennesker har ikke hatt så mange seksuelle partnere gjennom livet som man kanskje forestiller seg. Halvparten av alle menn har høyst vært i seng med 6 forskjellige kvinner, mens det for kvinners vedkommende bare dreier seg om 4 partnere.

Menn har dobbelt så mange seksuelle partnere

Den andre halvparten er derimot ikke så tilbakeholden, og én av tre menn eller én av fem kvinner har f.eks. hatt minst 10 partnere. Rent statistisk betyr det at gjennomsnittlig antall partnere ligger temmelig høyt – på 14 og 7 for henholdsvis menn og kvinner – men det skyldes altså at de som ofte innleder et nytt forhold veier tungt i statistikken.

Yngre kvinner de mest frigjorte

De mest seksuelt omstreifende kvinnene finner man i aldersgruppen 25–34 år, der 30 pst. har hatt sex med minst 10 forskjellige menn. Hos mennene er det til gjengjeld 45–54 åringene som har vært mest omkring, og blant dem har 43 pst. hatt minst 10 partnere.

Det kan tyde på at den seksuelle frigjøringen som har gjort det mer akseptabelt å ha sex med flere forskjellige partnere, er kommet senere til kvinnene og holder på å slå gjennom først nå, mens mennene gjennom lengre tid har følt seg moralsk berettiget til et mer utadvendt sexliv.

Les også vår artikkel ‘Hvor mange seksualiteter finnes det?