Shutterstock
sædcelle søker mot egget

Hvordan finner sædcellene frem til egget?

Blir sædcellene kjemisk tiltrukket av egget, eller har de andre måter å navigere på?

Det er mulig at det foregår en slags kjemisk kommunikasjon mellom egget og sædcellene, men ennå har ingen greid å påvise den mekanismen som i så fall skulle ligge til grunn for det. Derimot ser det ut til at selve befruktningen hos pattedyrene er en svært tilfeldig affære, selv om paringen som sådan naturligvis ikke er det.

Hannpattedyrene produserer store mengder sædceller, og selv om man i mange bøker kan finne cellenes svømmetur beskrevet som en målrettet søking etter egget, er dette langt fra tilfellet. Tvert imot later det til at sædcellene ganske enkelt svømmer der de kan komme til. Det er så mange av dem at selv om utallige sædceller kommer på avveier og dermed går til spille, er det likevel mange nok til at en av dem kan finne veien til egget og befrukte det.

Etter et samleie kan man finne sædceller i begge egglederne hos kvinnen, og det ville ikke ha vært tilfellet hvis det fantes en form for kjemisk kommunikasjon mellom sædcellene og egget. Normalt løsner det nemlig bare egg fra én av eggstokkene om gangen. Mye av vår viten om forholdet mellom egg og sædceller stammer fra studier av echinodermer, dvs. sjøpinnsvin, sjøstjerner og beslektede arter. Disse dyrene har store sædceller, og det er derfor lett å studere dem. Vi vet at hos disse artene utskiller eggcellene et kjemisk stoff som tiltrekker sædceller og dermed sikrer befruktningen. Men en rekke forsøk på å finne en tilsvarende mekanisme hos pattedyr har hittil slått feil.