Shutterstock

Hvor ofte har unge sex?

Har unge mennesker virkelig sex hele tiden? Hvor ofte kaster de seg egentlig ut i elskovslek?

Ifølge en amerikansk studie fra 2020 har unge mindre sex enn tidligere.

Ved hjelp av spørreundersøkelser sammenlignet forskerne unges seksuelle aktivitet fra 2000 til 2018.

I løpet av perioden steg antallet seksuelt inaktive i aldersgruppen 18–24 år. Mens det i 2000 var 19 prosent av unge menn som ikke hadde hatt samleie det siste året, hadde antallet steget til 31 prosent i 2018.

Unge kvinner hadde nesten like mye sex i 2018 som tidligere. Antallet seksuelt inaktive steg med bare fire prosent – fra 15 prosent i 2000 til 19 prosent i 2018.

Tendensen gjaldt også aldersgruppen 25–34 år. I år 2000 var sju prosent av både menn og kvinner seksuelt inaktive, mens tallet i 2018 hadde steget til henholdsvis 14 og 12 prosent.

Menn som var ugifte, arbeidsløse, deltidsansatte eller tjente lite, var generelt mindre seksuelt aktive, noe som kan henge sammen med økende bruk av dataspill, internett og sosiale medier.

Menn har ingen anelse

Selv om unge har mindre sex, hersker det fortsatt en utbredt oppfatning om at det går hardt for seg mellom laknene.

En spørreundersøkelse fra 2018 viste at amerikanske menn tror at unge menn i alderen 18–29 år har sex 14 ganger i måneden – egentlig er det bare 4.

Oppfatningen av unge kvinners sexliv er enda mer forvrengt. Her var den gjennomsnittlige gjetningen 23 ganger i måneden, mens det reelle tallet bare er 6.

23 ganger i måneden. Så ofte tror menn at unge kvinner har sex. Egentlig er det bare 6 ganger i måneden.