Shutterstock

Biseksuelle får super-fruktbare barn

Er flere av dine eldre familiemedlemmer homoseksuelle? Da er du kanskje avsindig fruktbar og seksuelt ettertraktet. Det tyder flere homoseksualitetforsøk med bananfluer og mennesker på.

En bitte liten bananflue med store røde øyne og en glupende appetitt på sex har nå levert et viktig bidrag til forståelsen av hvorfor homoseksualitet går i arv fra generasjon til generasjon.

Homoseksualitet går i arv – og gjør avkommet ekstra fruktbart

Forskere ved University of St. Andrews i Skottland fant i 2015 et mulig svar i et stort forsøk med over 2000 bananfluer. Noen hann-bananfluer var entydig homoseksuelle, mens andre hadde sex med begge kjønn eller bare med hunner.

De biseksuelle hannene – altså hannfluer med homoseksuelle tendenser, men som paret seg med hunner – fikk spesielt fruktbare døtre. Forsøket viste også overraskende at den homoseksuelle adferden gikk i arv fra faren til sønnene.

Homoseksualitet er et paradoks

Homoseksualitet er et såkalt "darwinistisk paradoks" fordi homoseksuelle oftest ikke får barn og burde derfor ifølge evolusjonsteorien dø ut.

Bananflueforsøket underbygger teorien om at naturen oppveier den forplantningsmessige negative effekten av homoseksualitet ved at heteroseksuelles slektninger får flere unger. Mye tyder på at det samme gjør seg gjeldende for mennesker.

Kvinnelige slektninger av homoseksuelle er mer attraktive

En gruppe britiske og sveitsiske forskere ved Kings College i London undersøkte noen av de genene som kan gjøre kvinner homo- eller biseksuelle.

Til sin overraskelse så forskerne at de samme genene gir heteroseksuelle kvinner en svært utadvendt og seksuelt nysgjerrig adferd, som kanskje kan bety flere babyer.

Resultatene underbygger teorien om at naturen selv sørger for å oppveie mangel på avkom innenfor en familie med homoseksualitet.

Homsers kvinnelige slektninger får flere barn

En undersøkelse fra University of Padova støtter teorien.

Der undersøkte forskerne 98 homoseksuelle og 100 heteroseksuelle menn samt slektningene deres – i alt 4600 mennesker.

Forskerne fant ut at kvinnelige slektninger av de homoseksuelle hadde fått 1,3 ganger så mange barn som andre kvinner. Dessuten virket kvinner med homoseksuelle i familien som sexmagneter på menn.

De italienske forskerne mener at det er en ukjent mekanisme i X-kromosomet på morens side som gjør seg gjeldende.

Les også vår artikkel ‘Hvor mange seksualiteter finnes det?