Shutterstock
Par kysser

Forskere har funnet viktig årsak til heteroseksuelle menns sterke sexlyst

Det er helt normalt at mannen i et tradisjonelt parforhold som regel føler større lyst enn sin kvinnelige partner.

Det er veldig mange ting som avgjør menns og kvinners sexlyst. Utseende, duft, påkledning og sosial status er helt klart med på listen, men det er også noen biologiske faktorer som styrer showet.

En av de tingene som forklarer hvorfor menn har større lyst enn sin kvinnelige partner, er at de produserer mer av det mannlige kjønnshormonet, testosteron. Det gir i seg selv veldig god mening, siden det er testosteron som har den mannliggjørende (androgeniserende) virkningen på kroppen. Og testosteronet virker, ifølge den amerikanske forskeren Juliana French, som foten på gasspedalen når det gjelder sex.

Mange faktorer involvert

Hun er førsteamanuensi i psykologi ved delstatsuniversitetet i Oklahoma og har offentliggjort en studie av sexlyst hos par av ulikt kjønn. Forskningen hennes tegner et tydelig bilde av hvordan mannens høye testosteronnivå gir ham mer sexlyst.

«I parforhold med to ulike kjønn har menn en tendens til å begjære sin kvinnelige partner mer enn kvinnen begjærer mannen. Ettersom det er så mange potensielle faktorer som kan påvirke dette – alt fra hormonelle forskjeller mellom kjønnene til stress eller forestillinger om kjønnsroller avspeilet i sosiale normer – var jeg interessert i å teste ulike faktorer og få en bedre forståelse av forskjellen», sier French.

Studie av nygifte par

Sammen med kollegene sine så French nærmere på en stor gruppe nygifte par. Mennenes gjennomsnittsalder var 32 år, og kvinnenes var 30. I begynnelsen av studien ble begge parter bedt om å fylle ut et spørreskjema med informasjon om sin egen oppfatning av mannlige og kvinnelige kjønnsroller. Forskerne målte også deltagernes testosteronnivå ved hjelp av en spyttprøve. Deretter skulle forsøkspersonene hver dag i 14 dager fylle ut et spørreskjema like før sengetid der de vurderte sexlyst, tilfredshet med ekteskapet, engasjement i forholdet, stressnivå og humør.

Menn får lettere orgasme

Ved å studere svarene kunne forskerne se at forskjellen i sexlyst blant parene tildels ble styrt av mengden testosteron i blodet. De så også på hvordan andre faktorer spilte inn, blant annet følelsesmessige forhold og samlivet sett under ett. Den eneste faktoren som entydig forklarte hvorfor mennene begjærte kvinnene mer, var det høye testosteronnivået.

Juliana French mener det likevel er et komplekst samspill av ulike ting som påvirker sexlysten hos kvinner og menn.

«Vi gjorde det vi kunne for å få med så mange faktorer som mulig, men det er også andre faktorer vi kan vurdere i framtidige studier. For eksempel har kvinnen i et parforhold mindre sannsynlighet for å få orgasme enn mannen, og denne forskjellen kan tenkes å forklare forskjellen på de to partenes sexlyst», sier French.