Shutterstock

Så mange venner bør skolebarn ha

En stor studie gir en indikasjon på hvor mange venner skolebarn bør ha med tanke på trivsel og psykisk helse.

Det er ingen tvil om at vennskap er verdifullt. Tidligere forskning har dokumentert at gode venner er utrolig viktig for barn og unges livskvalitet.

Det har imidlertid manglet forskning på de underliggende mekanismene i hjernen som gjør vennskap så viktig. Forskere har sett nærmere på dette og kan nå avsløre hvor mange venner barn og unge ideelt sett bør ha for å trives.

Forskningen er publisert i eLife, et anerkjent vitenskapelig tidsskrift for biomedisin og biovitenskap.

Friskere hjerner og bedre kognitive evner

Forskerne studerte over 23 000 barn og unge som allerede deltok i den anerkjente amerikanske ABCD-studien (Adolescent Brain Cognitive Development). Ved å analysere data og hjerneskanninger og konsentrasjonen av i alt åtte ulike nevrotransmittere fant forskerne ut at hver ekstra venn, opptil fem venner, hadde en positiv innvirkning på hjernens utvikling, kognitive evner, mental helse og skoleprestasjoner.

Fem venner var den øvre grensen. Når antallet venner oversteg dette, var det ikke lenger forbundet med noen fordeler. Faktisk fant forskerne at de kognitive evnene ble dårligere hos dem som hadde mer enn fem nære venner.

«Dette er en studie av høy kvalitet utført av dyktige forskere», sier Mona Bekkhus, professor i psykologi ved Universitetet i Oslo. Hun advarer imidlertid mot å tro at unge mennesker for enhver pris bør ha en vennekrets på fem.

Støttende og gjensidige vennskap

«Vi må huske på at dette er en amerikansk studie, og at USA er helt annerledes. Vi har litt mindre skoler, og i vårt land er kanskje ikke fem venner det optimale antallet. Det viktigste er at man har støttende og gjensidige vennskap», presiserer hun.

Forskning viser at det å ha minst én virkelig god venn kan være avgjørende for barns muligheter til å lykkes i livet. Dette gjelder spesielt for utsatte barn som for eksempel sliter hjemme eller blir mobbet. Det er også fornuftig å ha flere bestevenner, for hvis man bare har én bestevenn og denne personen er syk i en uke, er barnet alene den uken.

På den annen side er det en grense for hvor mange vennskap en person faktisk kan bygge og opprettholde uten at det blir overfladisk og mister sin verdi.

Viktig å finne venner i mange miljøer

Professor Bekkhus anbefaler derimot å ha venner fra flere miljøer, da det gir mye mer allsidighet.

«Hvis du bare har venner fra skolen, kan det bli ensomt hvis du begynner på en ny skole. Det samme gjelder hvis man bare er sammen med folk fra idrettslaget og plutselig slutter med idretten», forklarer Bekkhus.

Hvis barnet derimot er aktivt i flere miljøer i nabolaget, innen idrett eller andre fritidsaktiviteter, finnes det mange plattformer der vennskap kan etableres og vedlikeholdes.