Shutterstock
Find vej

Så mange har problemer med å finne veien

Hvis du har problemer med å navigere i hverdagsjungelen, lider du kanskje av en sjelden sykdom.

Har du prøvd å gå deg vill på et kjøpesenter eller en flyplass?

Da er du ikke alene.

Ifølge en studie publisert i PLOS One basert på 1698 italienske menn og kvinner mellom 18 og 35 år lider omkring 3 prosent i større eller mindre grad av utviklingsmessig topografisk desorientering (DTD).

Sykdommen innebærer at man har store problemer med å finne veien fra a til b, og for de som er rammet, kan sykdommen ha ganske store personlige konsekvenser.

I alvorlige tilfeller kan en person faktisk ha problemer med å orientere seg i sin egen bolig.

Ellers helt normale

Det framgår av studien at personer som lider av DTD, har helt normal hukommelse og nevropsykologisk profil – men samtidig en dårlig romlig fornemmelse og evne til å navigere i forhold til for eksempel bygninger og andre kjennemerker. De kan også ha problemer med å skille mellom høyre og venstre.

Ifølge studien, som baserer konklusjonene på spørreskjemaer, er menn vanligvis flinkere til å finne veien enn kvinner. Men de er samtidig overrepresentert når det gjelder utviklingsmessig topografisk desorientering.

Kvinnene i studien valgte mer enn menn å bruke kjennemerker når de skulle fra a til b.

Ifølge forskerne bygger evnen til å orientere seg på mange ulike kognitive prosesser. Andre faktorer – som psykiske sykdommer, alkoholmisbruk og læringsvansker, som kunne påvirke undersøkelsesresultatet – er filtrert ut i studien.