Shutterstock
Mand maske

Ta testen: Hva scorer du på de ni mørke trekkene?

De færreste av oss kan si oss helt frie for en flik av de mørke karaktertrekkene som til sammen utgjør D-faktoren. Bli kjent med de ni komponentene i den mørke personligheten, og ta testen som avslører hvor du selv ligger på skalaen.

Ifølge danske og tyske forskere finnes det ni mørke karaktertrekk som vi alle sammen har i større eller mindre grad. De kan kokes sammen til den mørke personlighetsfaktoren, D.

D-faktoren uttrykker hvor langt man er villig til å gå for egen vinnings skyld, selv om det skjer på bekostning av andre.

Personer som scorer høyt på D-faktoren, er hensynsløse når de skal nå målene sine, selv om det påvirker andre negativt. De er samtidig overbevist om at atferden kan rettferdiggjøres, og det gir dem ikke dårlig samvittighet å se andre lide under konsekvensene av handlingene sine.

Tre av de ni personlighetstrekkene – psykopati, narsissisme og machiavellisme – er psykiatriske diagnoser, mens de seks andre ikke er sykelige karakteregenskaper.

Møt menneskets ni verste sider her, og se hvilke typer jobber det vil være spesielt tiltrekkende for personer med vedkommende egenskaper. Jobbeksemplene er blant annet basert på en studie der 424 amerikanere fra en lang rekke yrker tok en nettest av sine mørke personlighetstrekk og interesser.

Nederst i artikkelen kan du teste hvor mørk din egen personlighet er.

1. Sadisme

Hund fod
© Shutterstock

Du gleder deg over andres lidelse

Du vil påføre til andre psykisk eller fysisk lidelse for din egen fornøyelses skyld.

 • Oppførsel: Finner glede i å mishandle, plage og skremme dyr og mennesker uten grunn.
 • Jobbinteresser: Tannlege, sykepleier, politibetjent og soldat.
 • Typisk kriminalitet: Vold, voldtekt eller mord av spesielt bestialsk karakter, ofte i affekt.

2. Narsissisme

Kvinde kigger i spejl
© Shutterstock

Du søker oppmerksomhet

Du er overdrevet selvopptatt, har tendens til selvopphøyelse og et stort behov for oppmerksomhet.

 • Oppførsel: Setter til side andre for å komme i sentrum. Veldig konkurranseorientert.
 • Jobbinteresser: Kunst og kultur, sosial- og omsorgssektoren samt gründervirksomhet.
 • Typisk kriminalitet: Skattejuks og økonomisk kriminalitet.

3. Psykopati

Mand råber
© Shutterstock

Du utnytter og dominerer

Du har lav empati, selvkontroll og skyldfølelse, men høy risikovilje og handlekraft.

 • Oppførsel: Utnytter og dominerer andre med aggressiv, nedlatende og truende atferd.
 • Jobbinteresser: Praktiske fag som håndverk, service og handel eller toppstillinger.
 • Typisk kriminalitet: Vold, voldtekt og mord, ofte omhyggelig planlagt.

4. Machiavellisme

Marionetdukke hånd
© Shutterstock

Du setter målet over middelet

Du er manipulerende og kald med en avstumpet holdning om at målet helliger middelet.

 • Oppførsel: Innynder seg hos andre med sjarme og komplimenter – eller trusler.
 • Jobbinteresser: Politikk, økonomi og forretninger.
 • Typisk kriminalitet: Svindel, juks, sjikane, trusler, utnyttelse og misbruk.

5. Stormannsgalskap

Mand jubel
© Shutterstock

Du føler deg bedre enn andre

Din gjennomgående holdning er at du er bedre enn andre og fortjener en bedre behandling.

 • Oppførsel: Forventer kontinuerlig ros og anerkjennelse. Blir sint og bitter over kritikk.
 • Jobbinteresser: Jobber som gir prestisje og makt uten å stille for høye krav.
 • Typisk kriminalitet: Kriminelle scorer generelt høyt i kategorien.

6. Egoisme

Menneskelig pyramide
© Shutterstock

Du søker din egen fordel

Du er overdrevet opptatt av egen fordel på bekostning av andre og fellesskapet.

 • Oppførsel: Unngår å dele eller gjøre noe for andre uten å få noe ut av det selv.
 • Jobbinteresser: Kan ofte oppnå høye stillinger innen alle fag.
 • Typisk kriminalitet: Ingen spesiell sammenheng med kriminalitet.

7. Selvhevding

Mand kører bil
© Shutterstock

Du søker status

Du vil utvide og synliggjøre din egen status i sosiale og økonomiske sammenhenger.

 • Oppførsel: Er motivert av utdannelse, jobb og andre goder, men ikke på bekostning av andre.
 • Jobbinteresser: Kan finnes innen alle fag og arbeidsfunksjoner.
 • Typisk kriminalitet: Ingen spesiell sammenheng med kriminalitet.

8. Ondsinnethet

Kvinna som kvävs
© Shutterstock

Du vil skade andre

Du er destruktiv og har viljen til å påføre andre skader, også når det går ut over deg selv.

 • Oppførsel: Rakker ned på, plager eller skader andre fordi man føler seg selv urettferdig behandlet.
 • Jobbinteresser: Kan oppnå høye stillinger fordi andre ikke ønsker eller tør å stille seg i veien.
 • Typisk kriminalitet: Vold, stalking eller sjikane.

9. Kynisme

Man håller spargris
© Shutterstock

Du føler ingen skyld

Du har en tendens til å være samvittighetsløs og handle uten moralske skrupler.

 • Oppførsel: Bryter moralske grenser, men bortforklarer eller skyver ansvaret fra seg.
 • Jobbinteresser: Skadedyrsbekjemper og namsmann.
 • Typisk kriminalitet: Dominerende trekk blant nesten alle grupper av kriminelle.

Ta testen

D-test

Testen gir deg en score for hvert personlighetstrekk og beregner din D-faktor. Du kan også se hvordan du ligger i forhold til de andre som har tatt testen.

Hvor langt vil du gå for å nå målene dine?

Testen av de mørke personlighetstrekkene er utviklet av blant annet atferdspsykologen Ingo Zettler ved Københavns Universitet.

Testen tar 3–15 minutter og presenterer deg for noen utsagn som for eksempel «Det er vanskelig for meg å se noen som lider», eller «Det er smart å holde orden på informasjon man kan bruke mot andre senere». Du må velge hvor enig eller uenig du er i hvert utsagn.

Testen gir deg både en score for hvert av de ni mørke personlighetstrekkene og beregner din samlede D-faktor som uttrykker hvor langt du er villig til å gå for å nå målene dine.

Du får resultatet med det samme og kan dessuten se hvordan du plasserer deg i forhold til alle de tusen andre som har tatt testen.

Deltakerne er anonyme, og dataene brukes bare til forskning.

TA TESTEN HER