Shutterstock
Repræsentant Alexandria Ocasio-Cortez holder tale

Stor studie: Kvinnelige politikere blir avbrutt mer enn menn

Ved å gjennomgå hele 24 000 kongress-høringer i USA har forskere funnet fram til at kvinnelige politikere blir avbrutt ti prosent mer enn menn. Når kvinnene snakker om likestilling, blir de avbrutt dobbelt så ofte som når de diskuterer andre emner.

Kvinnelige politikere i USA blir avbrutt mer enn sine mannlige kolleger. I gjennomsnitt er risikoen for å bli avbrutt som kvinne ti prosent høyere enn som mann, viser en stor studie basert på mer enn 24 000 debatter i det amerikanske parlamentet.

Når kvinner diskuterer emner som likestilling, abort eller velferd, blir de avbrutt dobbelt så ofte som når de snakker om andre spørsmål.

Til gjengjeld blir eldre kvinner avbrutt mindre enn sine like erfarne mannlige kolleger.

De få kvinnene i Senatet blir ofte avbrutt

Den nye rapporten tar utgangspunkt i Kongressens utvalgsmøter fra 1994 til 2018. Av parlamentarikernes mer enn tre millioner setninger under møtene ble nesten fem prosent avbrutt av en kollega.

Utvalgene er viktige politisk fordi de er med på å utforme og velge ut de lovforslagene som de to kamrene i parlamentet – Representantenes hus og Senatet – senere stemmer om.

Representantenes Hus i USAs parlament

Representantenes hus under åpningen av den 115. Kongressen 3. januar, 2017. Denne Kongressen er den siste som var med i den nye studien.

© Shutterstock

Spesielt i Senatet er det vanskelig å komme til orde som kvinne. Her blir de kvinnelige politikerne avbrutt ti prosent mer enn sine mannlige kolleger, mens det ikke er noen nevneverdig forskjell i Representantenes hus.

Kvinner bruker allerede bare omkring en femtedel av taletiden i Senatet fordi de er underrepresentert. Av de 100 sittende senatorene er 24 kvinner.

Diskusjoner om likestilling er mer ulike

Enda verre for likestillingen ser det ut når diskusjonen handler om nettopp likestilling.

Da blir både menn og kvinner avbrutt mer enn i andre diskusjoner – ifølge forskerne fordi likestilling er et polariserende politisk spørsmål.

Det viste gjennomgangen av litt under 4000 høringer som handlet om ulike «kvinnespørsmål» som adgang til arbeidsmarkedet, likelønn, utdannelse, velferd og abort.

Og kvinnene blir avbrutt (enda) mer når de holder på å framføre et argument i saker om likestilling.

Under disse diskusjonene avbryter andre politikere sine kvinnelige kolleger mer enn dobbelt så ofte som når dagsordenen ikke står på kjønnskamp.

Avbrudd er et maktspill

Eldre kvinner blir avbrutt minst

I studien sjekket forskerne også om andre faktorer er involvert når en taler blir avbrutt.

Det hjelper for eksempel på kollegenes høflighet hvis taleren er leder for utvalget møtet foregår i. Om politikeren er en del av det største eller minste partiet, gjorde også en forskjell – talere fra mindretallspartiet blir oftere avbrutt. Og de Demokratiske politikerne blir i gjennomsnitt avbrutt litt mer enn Republikanerne.

Mer overraskende er det kanskje at rutinerte kvinnelige parlamentarikere blir avbrutt mindre enn sine like erfarne mannlige kolleger. For begge kjønn stiger risikoen for å bli avbrutt med alder og erfaring. Men for de rutinerte herrene stiger risikoen for avbrudd enda mer enn for kvinnene.

Etter 20 år i Kongressen har menn innhentet kvinnenes høyere risiko for avbrudd, og den utviklingen fortsetter etter det tyvende året slik at de garvede mennene avbrytes oftere enn deres feminine motstykker resten av karrieren.

Samtidig blir politikerne selv – både menn og kvinner – mer tilbøyelige til å avbryte kollegene sine jo lenger de sitter i Kongressen.