sosiopat

Sociopat - Slik gjenkjenner du en sosiopat

En sosiopat er på ingen måte så sjarmerende som en psykopat. Sosiopater er derimot preget av kort lunte og ekstrem utilregnelighet. Ofte har de verken jobb eller familie

En sosiopat er på ingen måte så sjarmerende som en psykopat. Sosiopater er derimot preget av kort lunte og ekstrem utilregnelighet. Ofte har de verken jobb eller familie

Hva er en sociopat?

Sosiopat er en form for personlighetsforstyrrelse som i psykiatrien har diagnosekoden F60.2 – antisosial personlighetsforstyrrelse.

Personer under 18 år kan ikke få diagnosen, men tegn på sosiopati finnes nesten alltid før 15 år.

Til klinisk diagnose i psykiatri brukes Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) utgitt av American Psychiatric Association.

Ifølge manualen er det mest viktigste elementet i antisosial personlighetsforstyrrelse:

 • Et gjennomgripende mønster av både forsømmelse og krenkelse av andres rettigheter. Et atferdsmønster som også kalles psykopati, sosiopati eller antisosial personlighetsforstyrrelse.

Men det betyr ikke nødvendigvis at uttrykkene psykopat og sosiopat dekker det samme.

En sosiopats karaktertrekk

En sosiopat er kjennetegnet av en rekke karaktertrekk som ifølge den amerikanske psykologen dr. John Grohol er:

 • Impulsive og utilregnelige.
 • Har problemer med å knytte seg til andre mennesker.
 • Har typisk ikke en jobb i lengre tid av gangen.
 • Har ikke familie.
 • Blir lett opprørte og sinte, noe som kan resultere i voldelige utbrudd.

Disse karaktertrekkene gjør at en sosiopat kan ha problemer med å bli forstått av omgivelsene.

Og hvis de begår kriminalitet, tenker de sjelden mye over konsekvensene av handlingene sine.

Person-sittende-ved-bord

En sosiopat har en rekke gjenkjennelige trekk.

© Shutterstock

Sosiopat-test: Er du en sosiopat?

American Diagnostic and Classification System for Psychiatric Diseases, DSM-5, har seks diagnostiske kriterier for antisosial personlighetsforstyrrelse.

Under er en forkortet test som kan gi deg en indikasjon på hva som kreves for få diagnosen. Psykiatriske diagnoser kan bare stilles av en psykolog eller lege:

 1. Følgende utsagn er sanne (a eller b):
  a. Selvtillit kommer fra personlig vinning, makt eller glede.
  b. Målsetting er basert på personlig tilfredshet, der lov og etikk ikke er en hindring.

 2. Og at noe av det følgende er sant (a eller b):
  a. Mangel på omtanke for andre, når det kommer til følelser, behov eller lidelse. Manglende skyld etter å ha såret eller skadet andre.
  b. Ikke i stand til gjensidige intime relasjoner; bruk av dominans eller trusler til å kontrollere andre. Sosiopat og kjærlighet hører rett og slett ikke sammen.

 3. Følgende personlighetstrekk og atferd er:
  a. Manipulerende
  b. Uærlig og bedragersk
  c. Kynisk
  d. Aggressiv
  e. Uansvarlig
  f. Impulsiv
  g. Risikovillig

 4. Minst 18 år.

Forskjell mellom sosiopat, psykopat og narsissist

De tre personlighetsforstyrrelsene minner om hverandre, og atferden er lik i flere henseender. De hører også til den samme klyngen av diagnoser.

DSM-5 understreker også at den samme personen kan få flere diagnoser hvis kriteriene er oppfylt.

Men det er flere viktige aspekter som skiller personlighetsforstyrrelsene.

Det er imidlertid bare sosiopati og psykopati som har den felles diagnosen av antisosial personlighetsforstyrrelse.

Sosiopat og psykopat

Begge er kategorisert innen den vanlige diagnosen av antisosial personlighetsforstyrrelse, og de viser for eksempel likegyldighet overfor andre menneskers sikkerhet og kan utgjøre en risiko for samfunnet.

Dette betyr imidlertid ikke at sosiopater og psykopater alltid er voldelige mennesker, selv om de ofte fremstilles slik på film og i media.

Rettsmedisinsk psykolog Robert D. Hare, som er professor emeritus ved University of British Columbia, bruker ikke uttrykket sosiopat når han snakker om psykopater.

Ifølge Hare er psykopati mer genetisk bestemt. Med andre ord er man født som psykopat.

Sosiopati er derimot mer avhengig av miljømessige faktorer, som å vokse opp i et hjem med fysisk eller psykisk misbruk.

Dessuten sier Hare at en sosiopat kan føle anger eller ha skyldfølelse, i motsetning til psykopaten.

Sosiopat og narsissist

Personer med antisosial og narsissistisk personlighetsforstyrrelse har tendens til å være herdede, pratsomme, overfladiske, utnyttende og manglende empati.

Narsissisten er derimot ikke impulsiv, aggressiv og villedende i samme grad.

Dessuten har narsissister behov for beundring og sjalusi fra andre, et trekk som sosiopaten ikke har.

Empatitest: Test om du er empatisk her