Quinten de Graaf/Unsplash
Psykopat

Hva er en psykopat?

Vi bruker ofte ordet som en fornærmelse, men hva er egentlig en psykopat, og hva er den vitenskapelige definisjonen? Hvilke typiske psykopatiske trekk har psykologer identifisert?

Hvad er en psykopat?

I modsætning til, hvad mange måske tror, er psykopati ikke en sindssygdom. Der er tale om en brist i selve personligheden – en såkaldt karakterafvigelse. Men der hersker uenighed blandt fagfolk om, hvad en en psykopat egentlig er.

Igennem tiden har psykopati haft forskellige navne, fx ”galskab uden vrangforestilinger” og ”moralsk vanvid”.

I dag siger amerikanerne ”sociopat” i stedet for psykopat, og den amerikanske psykiatri bruger ofte diagnosen ”antisocial personality disorder”. I Den internationale Klassificering af Sygdomme (ICD) er psykopati klassificeret under kategorien dyssocial personlighedsstruktur.

I Den internasjonale klassifiseringen av sykdommer (ICD) som blir brukt av Verdens helseorganisasjon (WHO), er psykopati klassifisert under kategorien asosial personlighetsstruktur.

Baggrunden for de nye betegnelser er dels, at ordet "psykopat" er blevet brugt som skældsord, dels at definitionen på psykopaten hidtil fejlagtigt har fokuseret på individet selv og ikke har indeholdt psykopatens problemfyldte forhold til omgivelserne.

Psykopatiske trekk

Hvordan oppfører en psykopat seg, og hva er kjennetegnene for en psykopat? Tross uenigheter i definisjonen på en psykopat er fagfolk imidlertid etter hvert enige om en rekke kjennetegn for den asosiale personlighetsstrukturen:

 • De er sjarmerende, kan snakke med alle mennesker, gestikulerer ofte og virker veldig målrettet. Men han eller hun er blottet for empati – altså evnen til å leve seg inn i hva andre tenker og føler.
 • De overvurderer seg selv, utnytter andre mennesker, manipulerer dem og føler absolutt ingen skyld når noen lider på grunn av dem. De er ofte upålitelige og løgnaktige.
 • De kan ikke overskue konsekvensene av egne handlinger. Psykopater forlater raskt utdanninger eller jobber hvis noe eller noen går dem imot, stifter gjeld – også på andres vegne – og er ikke sjelden å finne i rekken av voldelige ektemenn.
 • De kan heller ikke innrømme at de har et problem, noe som gjør det veldig vanskelig å behandle dem.
Kvinne ser i knust speil

En kvinnelig psykopat ligner den mannlige psykopaten, men har likevel noen spesielle kjennetegn.

© Shutterstock

Ifølge en amerikansk og en norsk studie er kvinnelige psykopater ofte mer diskré enn mannlige psykopater.

En kvinnelig psykopat minner om den mannlige, men har noen spesielle trekk.

Dessuten er den kvinnelige psykopaten ofte veldig sjalu, hun stjeler og bedrar og kan være svært flørtende.

Psykopat-test

Psykopati har lenge blitt målt etter den såkalte HARE-skalaen, der personer tildeles en score alt etter hvordan vedkommende rangerer innen 20 kategorier, for eksempel manglende empati, overvurdering av egne evner og så videre. Testen må foretas av en psykolog, og alle som får en score på 30 eller mer, får diagnosen.

Skalaen har imidlertid blitt kritisert de siste årene for å være for vag og subjektiv.

Det finnes ulike nettbaserte tester som påstår å kunne fortelle om du er psykopat eller ikke. Resultatet fra slike tester skal imidlertid ikke betraktes som en faktisk diagnose, for det kan bare gis av en lege.

Ted Bundy black and white photo
© Donn Dughi / State Archives of Florida, Florida Memory

Her er 4 berømte psykopater

Vet psykopater at de er psykopater?

Ifølge den kanadiske psykologen og forfatteren Robert D. Hare, som har utviklet HARE-skalaen, er psykopater oppmerksomme på det de gjør, og hvorfor.

De er ikke psykotiske eller hallusinerende, noe som for eksempel kan skje med schizofreni, men handler av egen fri vilje

Hvordan blir man psykopat?

Årsaken til at psykopati oppstår, er høyst sannsynlig en blanding av arv og miljø, der omsorgssvikt i barndommen regnes for å være en avgjørende faktor. Men en tilsynelatende normal oppdragelse utelukker ikke at en person utvikler diagnosen.

En antisosial personlighetsforstyrrelse kommer ikke ut av det blå i voksenalderen, og de første tegnene kan i de fleste tilfeller ses i ung alder. Tegn på psykopati hos barn i den tidlige skolealderen er:

 • gjentatte og skjødesløse løgner,
 • blottet for empati,
 • trosser foreldre, lærere og regler,
 • havner hele tiden i konflikter, tross irettesettelse eller advarsler,
 • stjeler fra andre barn eller foreldre
 • stahet når det kommer til aggresjon, mobbing og kranglinger,
 • holder ikke løfter, er sent ute og er sjelden hjemme,
 • skader eller dreper dyr
 • driver hærverk og starter branner

Psykopater kan styre sine impulser

Den tradisjonelle oppfatningen av psykopaten som en hensynsløs kriminell holder ikke vann.

Forskere har i de siste årene vist at det finnes mange psykopater ute i samfunnet, og at de godt kan holde seg unna voldelig og antisosial atferd.

En studie fra Virginia Commonwealth University peker for eksempel på at en psykopat som ikke begår kriminalitet, ofte har tillært seg større samvittighetsfølelse og bedre kontroll av aggressiv atferd.

Studien viser at de som kan kontrollere atferden sin, har en høyere grad av i andre psykologiske trekk enn de som ikke lykkes med det. Den vellykkede gruppen av psykopater er for eksempel mer fryktløs og mer impulsiv.

Studien understreker imidlertid fortsatt at egenskapene ikke forutsier hvor godt individene lykkes med å kontrollere atferden sin.

Hvordan føles det å være en psykopat?

Som med alle mennesker har psykopater også et medfødt behov for å være elsket og godt likt.

Men en psykopats atferd gjør det mildest talt ikke lett for andre å komme tett på personen, og derfor blir behovet normalt ikke oppfylt. Med jevne mellomrom kan de være bevisste omkring hvordan atferden påvirker andre negativt.

Forsøk på forbedring av atferden mislykkes ofte på grunn av en manglende evne til å lære av erfaring, noe som fører til negative, frustrerende og depressive tanker.