Hva er en psykopat?

Hva er en psykopat?

Vi bruker ofte ordet som skjellsord, men hva er egentlig den vitenskapelige definisjonen av en psykopat? Og hva kaller man en psykopat nå?

Photo by Quinten de Graaf on Unsplash

En psykopat har en personlighetsbrist

I motsetning til hva mange kanskje tror, er ikke psykopati noen sinnssykdom. Det dreier seg om en brist i selve personligheten – en form for karakteravvik. Men blant fagfolk hersker det uenighet om hva psykopati egentlig er.

I tidens løp har diagnosen hatt forskjellige navn, f.eks. ”galskap uten vrangforestilinger” og ”moralsk vanvidd”.

I dag sier amerikanerne ”sosiopat” i stedet for psykopat, og den amerikanske psykiatrien bruker diagnosen ”antisocial personality disorder”. I europeisk psykiatri heter diagnosen ”dyssosial personlighetsforstyrrelse”.

Bakgrunnen for de nye betegnelsene er dels at ”psykopat” er blitt et ofte brukt skjellsord, og dels at definisjonen på psykopaten hittil har fokusert feilaktig på individet selv og ikke har inneholdt psykopatens problemfylte forhold til omgivelsene.

Definisjonen av en psykopat

Tross uenighet når det gjelder definisjonen, er fagfolkene likevel langt på vei enige om en rekke kjennetegn for den dyssosiale personlighetsforstyrrelsen:

  • Psykopaten er sjarmerende, kan snakke med alle mennesker, gestikulerer ofte og virker svært målbevisst. Men han eller hun er blottet for empati – det vil si evnen til å leve seg inn i hva andre tenker og føler.
  • Psykopatene overvurderer seg selv, utnytter andre mennesker, manipulerer dem og har absolutt ingen skyldfølelse når noen lider på grunn av dem. De er ofte upålitelige og løgnaktige.
  • En psykopat kan ikke overskue konsekvensene av sine egne handlinger. Psykopater forlater fort vekk utdannelse eller jobb hvis noe eller noen går dem imot, stifter gjeld – også på andres vegne – og er ikke sjelden å finne blant voldelige ektemenn.
  • Psykopatene er ikke i stand til å innse at de har et problem, og det gjør det meget vanskelig å behandle dem.

En psykopat er en helt vanlig borger

Årsaken til at slik asosial atferd oppstår, er høyst sannsynlig en blanding av arv og miljø der omsorgssvikt i barndommen regnes for å være en avgjørende faktor.

Den tradisjonelle oppfatningen av psykopaten som en hensynsløs, kriminell straffange er ikke holdbar. Forskerne har i senere år gjort oppmerksom på at det finnes mange psykopater ute i samfunnet blant tilsynelatende vanlige mennesker, og antallet av dem antas å være sterkt økende.

Les også:

Sådan spotter du en kvindelig psykopat.
Psykologi

Oppdag en kvinnelig psykopat

2 minutter
Psykologi

Psykopater er særlig tiltrukket av disse jobbene

2 minutter
sociopat
Psykologi

Slik gjenkjenner du en sosiopat

2 minutter
Mest populære

Logg inn

Feil: Ugyldig e-postadresse
Passord er påkrevd
VisSkjul

Allerede abonnement? Har du allerede et abonnement på magasinet? Klikk her

Ny bruker? Få adgang nå!