Shutterstock

Perfeksjonister og eldre hamstrer toalettpapir

Antropologer har testet 1000 menneskers personlighetstrekk og forbruk av toalettpapir. Studien viser at perfeksjonister, pensjonister og amerikanere har fylt toalettskapene mest under koronapandemien.

Bildene av tomme supermarkedshyller og fulle handlevogner fylt med toalettpapir gikk verden rundt. Mens én del av befolkningen sto i kø ved kassen, latterliggjorde en annen del de handlende.

En ny spørreskjemaundersøkelse har forsøkt å klarlegge hvilke befolkningsgrupper som er mest tilbøyelige til å samle ekstra mange grunnleggende fornødenheter i en krisesituasjon.

Forsiktige og følsomme hamstret mest

Studien ble gjennomført av antropologer ved Max Planck-instituttet i Tyskland blant innbyggere fra 35 land som ble utpekt via sosiale medier.

De 1029 svarerne utfylte personlighetstesten HEXACO-modell som deler inn personer i seks ulike atferdsgrupper, i tillegg til opplysninger om alder, kjønn, oppfattet trusselnivå fra koronavirus og mengden av toalettpapir kjøpt inn siden utbruddets begynnelse.

Konklusjonene var entydige: De som frykter viruset mest, kjøper mye toalettpapir. Eldre kjøper mer toalettpapir enn yngre. Og amerikanere hamstrer mer enn europeere.

Psykologi-modell deler folk i typer

HEXACO er en modell innen psykologiens trekkteori som ut fra en lang rekke karaktertrekk deler inn mennesker i seks overordnede såkalte dimensjoner. Dimensjonene er ærlighet/ydmykhet, følsomhet, utadvendthet, kompromissvillighet, påpasselighet og åpenhet.

HEXACO-modellen har navn etter de seks personlighetene den deler folk mennesker i.

© Wikimedia Commons / MissLunaRose12

Spesielt personer som falt under de to personlighetstrekkene påpasselighet og følsomhet i modellen, var i høyere grad tilbøyelige til å hamstre sammenlignet med de andre gruppene.

Påpasselighet er blant annet forbundet med perfeksjonisme og forsiktighet. Følsomhet henger sammen med for eksempel frykt og sentimentalitet.

Kunnskap kan dempe hamstring

Formålet med studien var å teste beskrivelser av hamstrerne som selviske. Forskernes konklusjon var imidlertid at de som fryktet viruset mest, hamstret mest – uansett om de i HEXACO-modellen falt under de mest selvsentrerte dimensjonene. Frykt og følsomhet trumfet altså egoisme.

Studiens annet formål var å ruste beslutningstakere til å ta hånd om framtidige globale helsekriser.

Noen toalettpapirprodusenter meldte om 700% stigning i salg på tross av myndighetenes formaninger om å holde innkjøp på et normalt nivå. Hvilke befolkningsgrupper som særlig hamstrer, er derfor sentral kunnskap for å kunne berolige befolkningen når en pandemi rammer igjen.