Obsessive-compulsive disorder - OCD

Nervøsiteten går i selvsving.

Hand wash

OCD (obsessive-compulsive disorder) ble tidligere kalt tvangsnevrose og er en lidelse som omfatter tvangshandlinger eller -tanker som kan vise seg på mange forskjellige måter.

Ofte – men ikke alltid – følger tvangshandlingene et nøye fastlagt mønster, som å tenne og slukke lyset et bestemt antall ganger når man går inn eller ut av et rom, eller å gå på en helt bestemt måte for eksempel for å unngå å tråkke på mellomrommet mellom fortaushellene.

En person med OCD vil føle en voldsom uro eller angst hvis han blir hindret i å utføre sine ritualer, og lidelsen har ofte stor negativ innflytelse på livskvaliteten og kan være direkte invalidiserende.

Belønningen for det riktige valget svikter

Hos OCD-pasienter er enkelte deler av hjernen litt mindre i størrelse enn normalt: et område i pannelappen kalt orbitofrontal cortex (OFC) og anterior cingulate cortex (ACC). Dessuten er det mindre trafikk i forbindelsene mellom dem og halekjernen i det limbiske system.

Både OFC og ACC er viktige når man skal ta beslutninger. Når dette kretsløpet er i ubalanse, oppstår det en nervøsitet for å treffe gale valg. Derfor utfører man en handling igjen og igjen i håp om å bli belønnet og dermed beroliget, men belønningen uteblir.