Hænder holder smartphone med Facebook

Ny studie: En uke offline er sunt for psyken

Bare en enkelt uke uten sosiale medier hjelper på den mentale helsen, viser en ny studie. Forsøkspersonene følte seg mindre deprimerte og redde enn kontrollgruppen som daglig brukte omkring en time på sosiale medier.

Bare en enkelt uke uten sosiale medier hjelper på den mentale helsen, viser en ny studie. Forsøkspersonene følte seg mindre deprimerte og redde enn kontrollgruppen som daglig brukte omkring en time på sosiale medier.

Shutterstock

Egentlig viser klokken sengetid, men du kan rekke å rulle gjennom Instagram en siste gang. Eller se om det er noen spennende nyheter på Twitter.

Sosiale medier har blitt en fast del av rutinen for de fleste, mens psykologer advarer mot de nye mediene, som alltid inviterer til sammenligning med andre og gjør nærvær vanskelig.

I et nytt forsøk konkluderer britiske forskere med at sosiale medier tærer på den mentale helsen – og at bare en enkelt uke avlogget er bra for den mentale helsen.

Sosiale medier endrer hverdagen og virkeligheten vår

I løpet av et tiår har sosiale medier endret virkeligheten vår på en grunnleggende måte. Plattformer som Facebook, TikTok, Instagram og Snapchat har sneket seg inn i rutinene våre og sluker tid i hverdagen.

En gjennomsnittlig europeer brukte i gjennomsnitt omkring to timer hver dag på sosiale medier, ifølge en rapport fra Global Web indeks. Seks av ti internettbrukere sier at de er pålogget hele tiden.

Jente kikker deprimert på telefon

I 2021 brukte en gjennomsnittlig europeer to timer og seksten minutter på sosiale medier om dagen. På verdensbasis var gjennomsnittet ti minutter mer.

© Shutterstock

Psyken har problemer med å takle de store endringene i livsstilen vår, og derfor har psykologer og andre eksperter i flere år advart om at sosiale medier kan bidra til mentale helseproblemer og psykiske sykdommer som depresjon, angst og stress.

Det kontinuerlige nettnærværet gjør det vanskelig å være til stede med familie og venner, og det kan gå utover de sosiale relasjonene.

Samtidig innbyr bombardementet av bilder fra andre menneskers liv til sammenligning som kan føre til mindreverdighetsfølelse og stress – særlig for unge.

En uke avlogget hjelper psyken

I et nytt forsøk har forskere ved universitetet i Bath i England påvist at mennesker får det bedre mentalt av å kutte ut sosiale medier i en uke.

Forskerne delte inn 154 personer mellom 18 og 72 år i to grupper etter at alle deltakerne hadde svart på et spørreskjema om sin psykiske tilstand. Den ene gruppen reduserte bruken av sosiale medier kraftig, mens den andre rullet ufortrødent videre.

I gjennomsnitt brukte hver forsøksperson i avlogget-gruppen 21 minutter på sosiale medier i løpet av uken. Noen av deltakerne fikk frigjort nesten ni timer i uken ved ikke å rulle gjennom Twitter, Facebook og Instagram.

I kontrollgruppen brukte deltakerne i gjennomsnitt sju timer i løpet av de sju dagene.

Etter at uken var over, fylte forsøkspersonene ut et nytt spørreskjema om den mentale helsen sin.

Avlogget-gruppen følte seg betydelig mindre deprimerte og redde, og de følte seg generelt i bedre humør enn kontrollgruppen.

Forskerne som står bak studien, vil nå undersøke om et avbrekk fra sosiale medier gir andre resultater hos andre grupper, for eksempel yngre mennesker og pasienter i psykiatrien.

Hvis resultatene fortsetter å peke samme retning, kan avlogget-tid kanskje bli en integrert del av behandlingen hos psykologen i framtiden.