Shutterstock
kjærester, parforhold, lingvistikk, kommunikasjon, sms, tekstmeldinger

Kjæresters SMS-er ligner hverandre

SMS-ene til romantiske partnere vil etter hvert ligne hverandre, viser ny forskning.

Mange kan nok kjenne seg igjen i at man i lange parforhold langsomt overtar hverandres uttrykk og vendinger.

bekrefter ny forskning at det skjer – men ikke bare i samtaler ansikt til ansikt. SMS-ene til kjærestepar vil også ligne mer og mer.

Lingvistisk tilpassing over tid

Ifølge den nye studien skjer det en såkalt lingvistisk tilpassing hos parene over tid.

Partnerne vokser ifølge forskerne nærmere hverandre rent kognitivt og følelsesmessig. Det skaper en tettere forbindelse og en felles kommunikasjonsforståelse.

Teorien er at partnerne gjennom forholdet motiveres til å øke forståelsen og redusere usikkerheten i kommunikasjonen med hverandre.

SMS-er ikke undersøkt før

Forskerne så på alt fra syntaks (setningskonstruksjon) og lingvistisk stil til bruken av forkortelser og emojier.

Det ga dem et bilde av at tilpassingen var tydelig allerede før forholdet var veletablert. Faktisk skjedde den største tilpassingen like før forholdene ble mer formelle.

Det stemmer med eksisterende teorier for kommunikasjon i parforhold ansikt til ansikt.