Shutterstock

Kan psykopater leve et normalt liv?

Psykopater blir ofte forbundet med mord og truende atferd. Men er noen av dem i stand til å leve et helt normalt og stillferdig liv?

Samvittighetsløse, hensynsløse, manipulerende og uempatiske. Det er ikke akkurat prisverdige trekk som karakteriserer psykopater.

Psykopater er ofte aggressive, voldelige, impulsive og respektløse. Det gjør at psykopater har 20–25 ganger høyere risiko for å få en fengselsdom enn folk flest. For eksempel er 20 prosent av de innsatte i amerikanske fengsler diagnostisert som psykopater.

Men ikke alle psykopater er mordere eller voldelige kriminelle. Noen tilpasser seg samfunnets normer og kan framstå som ytterst vellykkede. Den samvittighetsløse og manipulerende atferden kan for eksempel brukes til å kjempe seg til topps i forretningslivet, og mange psykopater har prestisjetunge stillinger.

Sjefen er psykopat

Forskerne anslår at 1,2–4,5 prosent av den voksne befolkningen er psykopater, men andelen stiger klart blant folk i mektige posisjoner, for eksempel ledere, advokater og kirurger.

Psykopatenes atferd skyldes utviklingsfeil i hjernen, og derfor er det – akkurat som for folk med schizofreni og andre mentale lidelser – vanskelig å leve et helt normalt liv. Mange psykopater har problemer med å ha tette relasjoner, blant annet fordi de ikke føler empati for andre mennesker, har tendens til å bedra for egen vinnings skyld og lyver flittig.