Shutterstock

I en masketid: Slik avleser du andres øyne

Du kan avkode følelser som sorg og vemmelse, men også romantisk interesse, bare ved å se på øynene, viser forskningen.

Normalt bruger vi hele ansigtet til at sende et smil eller rynke på næsen.

Men det menneskelige øje kan faktisk formidle meget komplekse, følelsesmæssige informationer på egen hånd. Det har sine fordele under coronapandemien, hvor mund og næse ofte er dækket af et mundbind.

I de siste årene har vitenskapen lært en god del om hvor mye informasjon vi egentlig overfører med øynene.

Øyets bevegelser røper avsky og angst

I en studie fra 2017 klarte forsøkspersonene i 90 prosent av tilfellene å koble sammen bilder av øyne med følelsen hos den som sendte blikket. Forsøkspersonene valgte fra et register i 50 muligheter, for eksempel sorg, sinne og overraskelse.

Studien konkluderte med at særlig bevegelser omkring øyet avslører følelsene.

For eksempel koblet forsøkspersonene sammenknepne øyne med følelser som avsky eller mistenksomhet. Omvendt ble vidt åpne øyne koblet til for eksempel frykt og beundring.

Ifølge forskerne kan vi avkode følelsen bak øyets bevegelser fordi de spiller en universell rolle i synssansen. Når vi kniper sammen øyet, blokkerer vi lyset og skjerper fokus og kontrast, noe som er nyttig hvis vi står overfor noe vi ikke stoler på. Når vi åpner opp øyet, slipper vi inn mer lys og utvider synsfeltet, noe som er nyttig når vi for eksempel blir redde og skal unnvike en trussel.

Hør hvordan blikket og ansiktsuttrykket har evolusjonære røtter:

Grunnen til at alle bruker det samme ansiktsuttrykket til for eksempel å uttrykke frykt, er at ansiktsbevegelsene hjelper oss i den farlige situasjonen, for eksempel ved å slippe inn mer lys i øyet. Siden bevegelsene er like for alle, kan vi lett avkode andres følelser med blikket.

Pupillstørrelsen avslører tvil

Andre forsøk har brukt pupillstørrelse til å avsløre om forsøkspersoner lyger. Under en løgn vokste pupillene seg gjennomsnittlig en millimeter større.

Pupillen utvider seg også når vi tviler – jo vanskeligere et valg, jo større utvidelse.

Akkurat hvorfor pupillen utvider seg i henhold til følelser, kan ikke forskerne si, men studier har vist at det ofte skjer i takt med at hjernen arbeider hardt.

Stjålne blikk går rett i hjernen

At øynene er tett koblet til følelsene våre, viser studier som har undersøkt aktiviteten i hjernens følelsessenter, amygdala, mens øynene utførte ulike oppgaver.

Et forsøk viste at amygdala blir aktivert når vi ser etter om andre ser i vår retning.

Resultatet kan ha en forbindelse til en ren evolusjonær funksjon i for eksempel å finne en make – eller å oppfatte en trussel. Om ikke annet viser det at hjernen vår er naturlig kodet til å oppfatte følelser fra andres øyne.