Hvorfor vil vi bo ved vannet?

Folk betaler ofte formuer for en havutsikt. Hvorfor det? Ofte er det både kaldt, fuktig og masse vind ved sjøen.

Strand villa med udsig mod havet
© Shutterstock

Sant nok kan det være fuktig nær sjøen, men realistisk sett er det også mange fordeler ved å bo ved vannet. Mange av dem er riktig nok psykologisk betinget, for mye tyder på at vi foretrekker å bo slik at vi har fri utsikt og horisonten langt borte. Vann, og ikke minst lyden av vann, virker beroligende på vår sinnsstemning samtidig som vannet representerer både variasjon og uforanderlighet. Det er ofte svært lyst ved havet, og vannet kan skape spennende reflekser. Også dette er elementer som frister. Enkelte psykologer og antropologer forklarer vår fascinasjon for vann med at våre fjerne stamfedre foretrakk å opp-holde seg ved vannhull eller ved kysten der det både var lett å skaffe nok mat og fritt utsyn slik at de enkelt kunne få øye på fienden.