Shutterstock
Mørkt lokale med lys fra dør

Hvorfor er noen mennesker mørkredde?

Mange – også voksne – kan bli redde i mørket, selv om det ikke er noe å være engstelig for. Hva er grunnen?

Sansene dine er ikke skapt til mørke

Angst er en av menneskets eldste mekanismer, og den er hensiktsmessig for å kunne reagere hurtig.

Angsten oppstår hvis ressursene (huleboerens klubbe) anses mindre virkningsfulle enn den aktuelle trusselen (en sulten sabeltiger).

Angsten setter kroppen i alarmberedskap slik at den straks blir klar til kamp eller flukt.

Problemet er at det er trusselbildet som utløser angsten. Og da det er vrient å vurdere eventuelle trusler i mørket, er det fort gjort å komme til å overvurdere bildet av fare, noe som fremkaller angst.

Sansene er heller ikke særlig effektive om natten fordi vi som art er tilpasset et liv i dagslys. Derfor er det vanskelig for oss å avgjøre om det eksisterer skjulte trusler eller ukjente fallgruver i mørket rundt oss.

Enkelte er flinke til å takle denne frykten, mens det er verre for andre – kanskje fordi de tidligere har hatt ubehagelige opplevelser knyttet til mørket.

Lys beroliger fryktsenteret ditt

At mørke påvirker oss, kan også ses i hjernen.

I en ny studie skannet forskere hjernene på 23 personer mens de ble utsatt for henholdsvis moderat lys, sparsomt lys og mørke i 30 sekunders intervaller. I alt varte forsøket omkring 30 minutter.

Skanningene avslørte at det moderate lyset, sammenlignet med mørke, reduserte aktiviteten i amygdala betraktelig. Amygdala er et lite hjerneområde i tinninglappen som blir kalt fryktsenteret vårt siden det blant annet er ansvarlig for å håndtere følelser og regulere frykt.

I tillegg skapte det moderate lyset også en bedre forbindelse mellom amygdala og et annet hjerneområde – ventromedial prefrontalt cortex – som sitter i frontallappen og som også er forbundet med kontroll av frykt.