Hvorfor er noen mennesker hissige?

Jeg kunne godt tenke meg å vite hva som gjør at noen mennesker har et hissig temperament. Og om det finnes en måte å gjenkjenne hissige typer på.

Mand med knyttet næve
© Shutterstock

Temperamentet skyldes, i likhet med andre sider av personligheten, et samspill mellom gener og miljø. I løpet av de siste årene har forskere funnet en rekke gener som er med på å forme personligheten. Newzealandske forskere viste i 2002 at hvis det såkalte MAOA-genet er mutert, har man større tilbøyelighet til å opptre aggressivt og voldelig. Det mannlige kjønnshormonet testosteron har likeledes vist seg å ha betydning for temperamentet. Hvis det allerede i fostertilstanden er et høyt innhold av testosteron i blodet, kan personligheten preges slik at man vokser opp med et hissig temperament. Tilfeldigvis har testosteron også den effekten at det får ringfingeren til å vokse seg lang. Det ble nylig undersøkt av forskeren Peter Hurd ved University of Alberta. Hans undersøkelse bekrefter at menn er mer aggressive dersom ringfingeren er lang i forhold til pekefingeren.