Hvorfor er det så vanskelig å slutte å bite negler?

Jeg har helt nedbitte negler, men jeg greier ikke å slutte. Hvorfor er det så vanskelig?

Hånd med gennem bidt negle
© Shutterstock

Mange mennesker har problemer med å stanse neglebitingen. Årsaken er at det etter hvert er blitt en automatisk handling. Det vil si at man ikke er seg bevisst at man gjør det. Vi kan ikke umiddelbart styre automatiske handlinger, ettersom de er utenfor viljens kontroll. Hvis man vil slutte, krever det at man hele tiden holder øye med om man kommer til å bite negler. Og fordi man også har andre ting å gjøre, er det nesten umulig. Den eneste løsningen som kan fungere i praksis, er derfor å tvinge seg selv til å bli oppmerksom på at man putter fingrene i munnen – for eksempel via smak. På apoteket kan man få et middel til å smøre på neglene, og det smaker helt forferdelig. Dermed vil man bli oppmerksom på handlingen. Man kan bremse seg selv, og litt etter litt forsvinner vanen.