Narcissist

Hva er en narsissist?

Narsissister mener at de er bedre enn andre og krever derfor konstant beundring fra omgivelsene sine. Ifølge studier er den enormt høye selvoppfattelsen imidlertid ikke utelukkende negativ, da den kan gjøre narsissistene bedre rustet mot to folkesykdommer.

Narsissister mener at de er bedre enn andre og krever derfor konstant beundring fra omgivelsene sine. Ifølge studier er den enormt høye selvoppfattelsen imidlertid ikke utelukkende negativ, da den kan gjøre narsissistene bedre rustet mot to folkesykdommer.

Hva er en narsissist?

Betegnelsen narsissist blir ofte brukt løst om mennesker som er selvopptatte og arrogante. Men narsissisme er en psykisk lidelse som er klassifisert under kategorien 'Andre personlighetsforstyrrelser' i Den internasjonale klassifisering av sykdommer (ICD).

Det sentrale kjennetegnet for narsissisme er en sult etter beundring, med et ekstremt forvrengt selvbilde. Det innebærer at en narsissist overvurderer egne evner og mener at han eller hun er mye bedre enn andre.

Kan du gjenkjenne en narsissist?

Er det noen du mistenker for å være narsissist? Psykologer etablerer en rekke krav for å stille diagnosen narsissistisk personlighetsforstyrrelse, der fem skal være til stede:

 • Høy oppfatning av egne evner som gir ekstremt høy selvoppfattelse
 • Arrogant atferd
 • Hele tiden oppmerksomhetskrevende
 • Forventninger til særbehandling fra andre
 • Følelsen av å være helt spesiell og unik
 • Er misunnelig på andre, eller tror at andre er misunnelige på dem
 • Mangler empati
 • Utnytter kynisk andre til å oppnå målene sine
 • Føler krav på overdrevet beundring fra andre

Forskere vet fortsatt ikke hvorfor noen mennesker utvikler narsissistisk personlighetsforstyrrelse. Det er imidlertid generell konsensus om at både arv og miljø spiller inn.

To typer av narsissister

Narsissister faller som regel i én av to kategorier:

 • Følsomme narsissister, som blant annet har lav selvtillit og problemer med å motta kritikk
 • Grandiose narsissister, som blant annet har høy selvtillit og er svært opptatt av personlig makt og vinning.

Ifølge en amerikansk studie er det stor forskjell på de to.

Studien, som tok utgangspunkt i 270 testpersoner, viste at de grandiose narsissistene er tettere forbundet med psykopater, mens trekkene hos de følsomme narsissistene mest av alt bunner i en form for forsvarsmekanisme.

Forskerne mener at de følsomme narsissistenes atferd stammer fra et behov for å kompensere for og gjemme sin dårlige selvtillit.

De fleste reagerer imidlertid negativt på narsissistisk atferd, og derfor vil den følsomme narsissisten få stadig dårligere selvtillit, og på den måten fortsetter det narsissistiske atferdsmønsteret.

En engelsk studie viser også at begge typer av narsissister higer etter sosial status, men at det bare er den følsomme narsissisten som er opptatt av å bli likt.

Ordet narsissist stammer fra gresk mytologi, der den vakre Narkissos forelsker seg i sitt eget speilbilde og ender med å dø av lengsel etter seg selv.

© Shutterstock

Narcissister er mindre ramt af depression

Forskning fra Queens University Belfast viser at selv om narsissister har mange problematiske trekk, så ser det også ut til at noen av dem har en fordel.

700 forsøkspersoner utfylte ulike spørreskjemaer som målte narsissistiske trekk, mental styrke og symptomer på depresjon og stress.

De følsomme narsissistene var generelt mer defensive og fiendtlige, mens de grandiose narsissistene hadde høy selvoppfattelse og var veldig opptatt av status og makt.

De grandiose narsissistene var imidlertid også veldig selvsikre og målrettede, og ifølge forskerne så det ut til at de trekkene satte ned narsissistenes risiko for både depresjon og stress.

En narsissist kan godt endre seg

Det er også noe som tyder på at narsissister kan endre seg til det bedre.

En større studie fra 2019 har vist at mennesker med narsissistiske tendenser ofte får et mer realistisk syn på seg selv, når de gjennom livet møter motstand i tilværelsen.

Forskere pekte blant annet på at det ofte er den første jobben som får narsissister til å endre selvbilde. På det første møtet med arbeidslivet er de nemlig tvunget til å ta imot kritikk – noe narsissister hater.

Studien varte over flere år og tok utgangspunkt i flere hundre mennesker fra flere generasjoner. Og forskerne slår fast at det er en myte at noen generasjoner er mer narsissistiske enn andre.