Narcissist

Narsissist – slik oppdager du narsissisme

Narsissisme er en personlighetsforstyrrelse som kjennetegnes ved ekstrem selvopphøyelse og mangel på empati overfor andre mennesker. Narsissister kan imidlertid være vanskelige å oppdage. Les mer om hvilke spesielle personlighetstrekk som kjennetegner en narsissist.

En narsissist er en person som har et overdrevent arrogant selvbilde, mangler empati og samtidig krever store mengder oppmerksomhet fra andre.

Narsissister er ofte flinke til å manipulere og kontrollere medmenneskene sine. Det er derfor viktig å kjenne de narsissistiske personlighetstrekkene hvis man skal kunne identifisere en narsissist.

Kan du gjenkjenne en narsissist?

Mistenker du noen for å være narsissist? Det finnes nemlig en rekke kjennetegn og trekk som kan hjelpe deg til å oppdage narsissisme.

Psykologer har funnet fram til en rekke krav og karaktertrekk som brukes til å stille diagnosen narsissistisk personlighetsforstyrrelse.

Fem av disse trekkene må være til stede før det er snakk om narsissisme.

Narsissistiske kjennetegn:

 • Høy oppfatning av egne evner som gir ekstremt høy selvoppfattelse
 • Arrogant atferd
 • Hele tiden oppmerksomhetskrevende
 • Forventninger til særbehandling fra andre
 • Følelsen av å være helt spesiell og unik
 • Er misunnelig på andre, eller tror at andre er misunnelige på dem
 • Mangler empati
 • Utnytter kynisk andre til å oppnå målene sine
 • Føler krav på overdrevet beundring fra andre

Hva er en narsissist?

Narsissisme er en psykisk lidelse. Sentrale kjennetegn er en sult etter beundring med et ekstremt forvrengt selvbilde. Det betyr at en narsissist overvurderer egne evner og mener at han eller hun er bedre enn andre.

I tillegg vil narsissister ofte føle seg sterkt berettiget til andres oppmerksomhet og ressurser.

Betegnelsen narsissist blir brukt mer løselig om mennesker som er selvopptatte og arrogante. Men narsissisme hører faktisk hjemme i kategorien «andre personlighetsforstyrrelser» i Den internasjonale klassifisering av sykdommer (ICD).

Mennesker kan imidlertid ha narsissistiske personlighetstrekk uten å ha personlighetsforstyrrelsen narsissisme.

Det er ofte først når de narsissistiske personlighetstrekkene blir en styrende i en persons liv at det er grunnlag for å stille en diagnose.

To typer av narsissister

Narsissister faller som regel i én av to kategorier:

 • Følsomme narsissister, som blant annet har lav selvtillit og problemer med å motta kritikk
 • Grandiose narsissister, som blant annet har høy selvtillit og er svært opptatt av personlig makt og vinning.

Ifølge en amerikansk studie er det stor forskjell på de to.

Studien, som tok utgangspunkt i 270 testpersoner, viste at de grandiose narsissistene er tettere forbundet med psykopater, mens trekkene hos de følsomme narsissistene mest av alt bunner i en form for forsvarsmekanisme.

Forskerne mener at de følsomme narsissistenes atferd stammer fra et behov for å kompensere for og gjemme sin dårlige selvtillit.

De fleste reagerer imidlertid negativt på narsissistisk atferd, og derfor vil den følsomme narsissisten få stadig dårligere selvtillit, og på den måten fortsetter det narsissistiske atferdsmønsteret.

En engelsk studie viser også at begge typer av narsissister higer etter sosial status, men at det bare er den følsomme narsissisten som er opptatt av å bli likt.

Ordet narsissist stammer fra gresk mytologi, der den vakre Narkissos forelsker seg i sitt eget speilbilde og ender med å dø av lengsel etter seg selv.

© Shutterstock

Årsakene til narsissisme

Forskere vet fortsatt ikke nøyaktig hvorfor noen mennesker utvikler narsissistisk personlighetsforstyrrelse. Det er imidlertid konsensus om at både arv og miljø spiller inn.

Mennesker kan blant annet utvikle narsissistiske personlighetstrekk på grunn av det miljøet de har vokst opp i. Det kan for eksempel være hvis de har blitt utsatt for ekstrem ros og glorifisering, eller hvis de har trengt for å søke kontinuerlig bekreftelse fra foreldrene sine.

Ingen av disse tilfellene fører imidlertid nødvendigvis til narsissisme.

Arv kan også spille en rolle. Noen studier tyder nemlig på at narsissisme kanskje kan arves genetisk.

Forskningen på dette området er imidlertid ikke entydig i dag.

Behandling: Kan en narsissist endre seg?

Det er også noe som tyder på at narsissister kan endre seg til det bedre.

En større studie fra 2019 har vist at mennesker med narsissistiske tendenser ofte får et mer realistisk syn på seg selv, når de gjennom livet møter motstand i tilværelsen.

Forskere pekte blant annet på at det ofte er den første jobben som får narsissister til å endre selvbilde. På det første møtet med arbeidslivet er de nemlig tvunget til å ta imot kritikk – noe narsissister hater.

Studien varte over flere år og tok utgangspunkt i flere hundre mennesker fra flere generasjoner. Og forskerne slår fast at det er en myte at noen generasjoner er mer narsissistiske enn andre.