Sandhedsserum

Er sannhetsserum bare ren fiksjon?

I filmens verden kan sannhetsserum få personer til å buse ut med de dypeste hemmeligheter mot sin vilje. Men er det bare fiksjon, eller finnes stoffet også i virkeligheten?

I filmens verden kan sannhetsserum få personer til å buse ut med de dypeste hemmeligheter mot sin vilje. Men er det bare fiksjon, eller finnes stoffet også i virkeligheten?

Warner Bros.

I Harry Potters univers er tre dråper av den gjennomsiktige og luktfrie væsken veritaserum nok til å få en person til fortelle sannheten og plapre ut med alle hemmelighetene sine. I virkelighetens verden er det ikke like enkelt.

Sannhetsserum finnes riktignok i form av stoffer med en lignende effekt. Betegnelsen dekker midler som virker sløvende og beroligende.

Serumet kan for eksempel lages av atropin og skopolamin, som er giftstoffer fra planter i nattskyggefamilien.

sandhedsserum - scopolamin

Hyoscyamus niger, også kalt bulmeurt, inneholder skopolamin, som kan brukes i sannhetsserum.

© Shutterstock

Giften blokkerer et signalstoff som hjelper hjernecellene med å kommunisere.

Stoffene har for eksempel blitt brukt for å få mistenkte til å være mindre på vakt under avhør og fortelle om hendelser som personen forsøkte å skjule.

Giftstoffene atropin og skopolamin virker som sannhetsserumer ved å blokkere signalstoffer i hjernen.

Signalstoffer
© Shutterstock & Lotte Fredslund

1. Signalstoff aktiverer celler

Signalstoffet acetylcholin (gult) virker i hjernecellenes forbindelser, de såkalte synapsene, der det binder seg til spesielle reseptorer. Dermed kan den ene hjernecellen aktivere den andre.

Signalstoffer
© Shutterstock & Lotte Fredslund

2. Giftstoff tar opp plassen

Giftstoffer som for eksempel skopolamin (grønt) har en molekylstruktur som passer til reseptorene i synapsen. Dermed kan stoffene ta opp den plassen som det naturlige signalstoffet vanligvis vil innta.

Signalstoffer
© Shutterstock & Lotte Fredslund

3. Forbindelser blir avbrutt

Når det naturlige signalstoffet ikke lenger kan virke i synapsen, kan ikke hjernecellene aktivere hverandre. Resultatet er at hjernen blir sløv og lettere å manipulere.

Også i behandlingen av psykiatriske pasienter har sannhetsserum blitt gitt for å legge en demper på personens hemninger. Formålet var å få den syke til å avsløre tanker som personen ikke vil dele med andre.

Den virkelige nytten av sannhetsserumer er imidlertid tvilsom, for stoffene virker også ved å stimulere fantasien og føre til kraftige hallusinasjoner.

Dermed kan sannhetsserum få den stikk motsatte effekten: Hjernen produserer overbevisende løgnhistorier i stedet for at å røpe sine innerste hemmeligheter.