Gjør vi alltid bevisste valg?

Hvorfor velger man en blå genser fremfor en rød? Er det alltid et bevisst valg, eller spiller andre ting inn?

Grafik af forbindelser i hjernen
© Shutterstock

Nyere hjerneforskning tyder på at vi ikke alltid er klar over hvorfor vi velger som vi gjør. Saken er at vår bevisste opplevelse av en valgsituasjon representerer bare en brøkdel av de hjerneprosessene som blir utløst i situasjonen, og som til sammen får oss til å handle på en bestemt måte. For at en hjerneprosess kan dukke opp i bevisstheten som en klar tanke (for eksempel: ”Jeg velger den blå genseren, for jeg husker at den er mest behagelig”) må tanken vare i minst et halvt sekund. Men det er temmelig sikkert at den valgsituasjonen vi står i, utløser langt flere mindre reaksjoner som varer i kortere tid enn det, og derfor ikke dukker opp i bevisstheten. Det vil si at et valg er et produkt av både bevisste og ubevisste tanker. Men det er naturligvis en selv som gjør valget, selv om man ikke alltid er klar over hvorfor. Det kan godt hende at alle de ubevisste reaksjonene til sammen påvirker oss til å velge en bestemt genser uten at vi har noen erindring om en bevisst tanke. Derfor kan vi komme til å undre oss over hvorfor vi handlet som vi gjorde. Det er også mulig at de mange ubevisste handlingsimpulsene trekker i motsatt retning. I så fall kommer vi opp i en konflikt og opplever at vi ikke aner hva vi skal gjøre i en gitt situasjon.