Mand krydser fingre bag ryggen

Forskere avslører hvordan du avslører en løgner

Du blir hele tiden bombardert med løgner og halvsannheter. Men ifølge en studie finnes det ett triks som kan hjelpe deg med å avsløre dem.

Det sies å være en av de mest kompliserte oppgavene for den menneskelige hjernen å utføre, og barn bruker flere år på å lære det.

Likevel kan løgnene svirre overalt rundt deg. Men det finnes faktisk ett triks du kan bruke for å avsløre hverdagsbedragene.

Det viser en studie utført av forskere ved universitetet i Portsmouth i England. De har oppdaget at det er lettere å oppdage om en person lyver, hvis du ber dem utføre en annen oppgave mens de forteller løgnen. Altså distraherer dem:

«Studien vår viser at løgner og sannheter kan høres like troverdige ut så lenge løgneren får god tid til å tenke over hva han eller hun sier. Men når muligheten for å tenke blir mindre, høres sannheten ofte mer troverdig ut», sier psykologiprofessor Aldert Vrij, en av forskerne som står bak studien, i en pressemelding. om de nye funnene.

Deltakere ble bedt om å lyve

I studien ble 164 frivillige forsøkspersoner bedt om å fortelle om sine holdninger til ulike samfunnsrelevante emner som hadde skapt overskrifter i nyhetene.

Deretter ble deltakerne fordelt tilfeldig i to ulike grupper, og alle ble spurt om de tre emnene som opptok dem mest. Den ene gruppen fikk beskjed om å fortelle sannheten, og den andre gruppen skulle lyve.

En del av dem ble dessuten bedt om å huske et sjusifret bilnummer. Og halvparten av den gruppen fikk beskjed om at de ville bli bedt om å gjøre rede for holdningene sine skriftlig hvis de ikke husket nummeret.

Alle deltakerne fikk mulighet til å forberede seg før intervjuet, og de ble fortalt at det var viktig å virke så overbevisende som mulig. For å sette ekstra fart på motivasjonen lovet forskerne dessuten en pengepremie til de mest overbevisende.

Distraksjon hjelper bare på én betingelse

Når intervjuet var ferdig, skulle utspørreren gjette om deltakeren løy eller ikke. Og resultatene avslørte at det var enklere å avsløre løgnerne når de ble bedt om å huske bilnummeret og samtidig hadde fått høre at det var en viktig oppgave.

Da falt de blant annet gjennom på parametre som «umiddelbarhet», «klarhet» og «sannsynlighet».

Ifølge forskerne virker trikset altså bare hvis den som lyver, føler at den ekstra oppgaven er avgjørende. Det kan skje ved at viktigheten av oppgaven blir understreket, slik det ble gjort i denne studien.

Eller, slik forskerne selv foreslår, ved å be dem holde en ting mens de forteller historien, eller enda mer avansert, ved å spørre dem ut mens de kjører bilsimulator.