Folk som irriterer seg over stavefeil er innadvendte egoister

Personer som hele tiden påpeker andres stave- og grammatikkfeil, er mindre kompromissøkende, mindre åpne og dømmer andre.

stavefejl

Hans eller sin?

Alle kjenner noen – eller er selv den ene – som kan hisse seg voldsomt opp og dømme folk på grunn av grammatsike feil eller stavefeil.

Forskere fra universitetet i Michigan i USA har gjennom psykologiske tester funnet frem til at denne typen peroner generelt er mindre åpne og dårligere til å inngå kompromisser enn andre.

Introverte dømmer stavefeil hardest

Den nye forskningen tyder på at folk personlighet er avgjørende for hvordan de reagere på stavefeil og grammatiske feil. For noen av forsøkspersonene dømte språkfeil hardere enn andre.

Ekstroverte personer overser oftest feil, mens introverte dømmer språkfeil mest negativt.

Personer som ut fra psykologsike tester er svært samvittighetsfulle, er mest følsomme overfor stavefeil. Og kompromissløse mennesker blir mest opphisset over grammatikkfeil.

Folk dømmer andre på språkfeil

Forskerne undersøkte hvor hardt vi dømmer hverandre sosialt ut fra språkfeil. De lot 83 forsøkspersoner lese skriftlige svar på en annonse for et bofellesskap.

Og det kan forskerne fortelle oss mye om hvordan folk kommuniserer – eller forsøker på det – online.

Stavefeil klinger negativt

Svarene på annonsene kom i to varianter: en feilfri og en overstrødd med språkfeil. Noen var av typen hans/sin, mens andre var tastefeil, som det/dte.

Alle forsøkspersonene vurderte svarende med stavefeil som dårligere – hvis de oppdaget feilene.

Oppdaget du de fem stavefeilene i artikkelen – og ble du irritert?