Shutterstock
Kvinde sejr vinde

Duell mellom menn og kvinner er avgjort – kvinner er best!

«Det er så mye kvinner ikke forstår», het det før i tiden. Men nå er det kvinnene som er på offensiven.

«Det er så mye kvinner ikke forstår», het det før i tiden. Men med en ny studie fra Universitetet i Bergen er det kvinnenes tur til å holde hodet høyt hevet. Det viser seg nemlig at de er bedre enn menn til å finne ord og huske dem. Selv om det ifølge forskerne er snakk om en marginal forskjell, har den vært konsekvent gjennom de siste 50 årene og gjelder for hele livet.

Sammenligning av 350 000 personer

Det er Marco Hirnstein, professor ved Universitetet i Bergen, som står i spissen for den nye forskningen. Sammen med en gruppe kolleger analyserte han en rekke forskningsartikler og avhandlinger med til sammen 350 000 deltakere for å finne svaret på om kvinner faktisk er flinkere enn menn når det gjelder å finne ord og huske dem. Den omfattende meta-analysen falt ut til kvinnenes fordel, men forskerne observerte samtidig en annen ting som er tankevekkende.

Styrker hos begge kjønn

Det viste seg at når det var kvinner som sto bak forskningsprosjektene, falt resultatet oftere ut til fordel for eget kjønn.

«Så langt har det hovedsakelig vært fokus på egenskapene der menn ser ut til å briljere. Men i nyere tid har man begynt å se mer på kvinner», forklarer Marco Hirnstein.

«For de fleste intellektuelle ferdigheter er det nesten ingen forskjell mellom kjønnene. Det er imidlertid noen områder der kvinner har en fordel, og på andre områder der det er mennene som klarer seg best».

Nettopp denne erkjennelsen er viktig, og den kan vise seg å bli nyttig når leger for eksempel skal finne ut om en person er på vei til å utvikle demens.

Hvis man på forhånd vet at det ene kjønnet er flinkere til en bestemt oppgave enn det andre, er det viktig å ta høyde for denne forskjellen når diagnosen skal stilles. I dette tilfellet – evnen til å finne og huske ord -- må denne kunnskapen regnes med for å unngå at en kvinnelig demens-diagnose går under radaren, og tilsvarende å unngå å overdiagnostisere menn.