Psykologi

Psykologi-konsept

Psykologi gir innsikt i menneskesinnet

Psykologer behandler og forsker på den mentale tilstanden vår. Det kan være alt fra hva som gir oss vår oppfatning av verden, til hvordan lidelser som depresjon, stress, angst og PTSD kan forstås og behandles. Hvordan og hvorfor blir noen mennesker psykopater eller sosiopater? Og har ikke narsissister noe følelsesliv? Det er noen av de spørsmålene psykologien forsøker å svare på. Gå på oppdagelsesferd i arkivet og lær mer om psykologiens verden her.

Hva er psykologi?

Psykologi er et bredt forskningsfelt som dreier seg om menneskets sinn og atferd. Studiene tar for seg alt fra tanker og atferd til personlighet og følelser.

Selv om forskere og vitenskapsfolk har utvist interesse for psykologi i flere århundrer, begynte området først å bli utviklet som en egentlig vitenskap på slutten av 1800-tallet.

Startskuddet for psykologiforskningen kom da den tyske filosofen og psykologen Wilhem Wundt åpnet det første psykologilaboratoriet i 1879. Senere ble den østerrikske nervelegen Sigmund Freud nærmest innbegrepet av psykologi da han populariserte feltet med sin psykoanalyse.

Andre forskere som Carl Jung og Jean Piaget var også blant pionerene innen psykologi. Piaget regnes for eksempel som en av grunnleggerne av den såkalte kognitive psykologien.

Sigmund Freud

© Shutterstock

Hva er kognitiv psykologi?

Kognitiv psykologi er vitenskapen om mentale prosesser. Det dreier seg om hvordan vi tenker, husker og bearbeider informasjon.

Kognitive psykologer jobber ut fra en teori om at tankene våre påvirker følelser, atferd og kroppen. Gjennom styring av tankene kan man lære å få orden på atferden. Dermed kan kognitiv psykologi til sjuende og sist være til hjelp i behandling av psykiske lidelser som angst og depresjon.

Kognitiv psykologi ble populært på 1960-tallet og har senere blitt brukt på mange ulike felter, for eksempel utdannelse og markedsføring.

Hva er klinisk psykologi?

Klinisk psykologi handler om studier av menneskers mentale helse. Derfor forsker kliniske psykologer på behandling av psykiske lidelser som depresjon, stress, angst og PTSD.