Shutterstock

Par med stor aldersforskjell har en ganske spesiell fordel

Det kan være utfordrende når folk med stor aldersforskjell finner sammen. Likevel viser forskning at de klarer seg bedre enn andre på ett område.

Skuespilleren Al Pacino på 83 år venter barn med sin 29 år gamle kone, Noor Alfallah. Og Robert De Niro, som er 78, har nylig blitt far til en liten jente. Moren, Tiffany Chen, er 45 år.

Mange har vansker med å forstå hvorfor folk med så stor aldersforskjell finner sammen, for det gir jo visse utfordringer. For eksempel er det ikke så gunstig når den ene parten er i god form, mens den andre begynner å skrante.

Mer hengivne og større tillit

Men ifølge forskere ved Deakin universitet i Australia har par med en aldersforskjell på mer enn ti år en bestemt fordel.

De har det bedre på den romantiske fronten. De har større tillit, er mer hengivne og mye mindre sjalu.

«To tredjedeler av par der yngre kvinner er sammen med eldre menn, sier at de er fornøyd med det romantiske forholdet», viser de australske forskernes studie.

Yngre kvinner kan fortsatt få barn

I vestlige land finner man en aldersforskjell på ti år eller mer mellom partene i omtrent åtte prosent av de heteroseksuelle ekteskapene, og i de fleste tilfeller er det eldre menn som har valgt en yngre kvinne. Derimot er det bare én prosent av par med minst ti års aldersforskjell der mannen er yngst.

Det interessante er hvilke kriterier menn og kvinner er opptatt av, og her er ikke forskningen entydig. Det er en biologisk relevant forklaring på at menn velger yngre kvinner. Kvinnene kan nemlig fortsatt få barn.

Derimot vil mange yngre kvinner velge eldre menn med status og økonomisk ballast.

Menns økonomi ikke lenger så avgjørende

Men det forklarer ikke hvorfor en eldre kvinne velger en yngre mann, eller hvorfor det finnes likekjønnede par med stor aldersforskjell mellom partene.

I dag er det flere kvinner enn før som tjener godt, og som derfor ikke lenger er så avhengige av mannen rent økonomisk. Det er med på å redusere antallet kvinner som legger vekt på mannens økonomi når de velger partner. Når det gjelder par av samme kjønn, mangler det ganske enkelt forskning.

Et spørsmål om livserfaring

Det er også en annen faktor inne i bildet, nemlig livserfaring. En aldersforskjell på ti år kan være avgjørende når partene er tjue og tretti, men ikke nødvendigvis når de er er femti og seksti.

Det handler om hvor i livet folk befinner seg, om de allerede har fått barn, om de fortsatt jobber, og så videre.

Lykke viktigere enn alder

I bunn og grunn avhenger forholdets styrke og suksess av om partene deler verdier, livsanskuelser og mål, og om de støtter hverandre og snakker åpent om ting.

Nettopp her er det likt for alle par – aldersforskjell eller ikke – siden det har fundamental verdi for om de er lykkelige sammen. Så lenge et par med stor aldersforskjell trives og ikke bekymrer seg for hva andre tenker om forholdet, er det i prinsippet ingen grense for hvor mange år det kan være mellom partene. Bare de er lykkelige.