Shutterstock
Børn leger

Overraskende forskjell mellom barn i barnehage og de som er hjemme

Finske forskere har tatt spyttprøver fra hundrevis av barn og gjort en oppdagelse som var stikk i strid med forventningene.

Høyt støynivå, mange barn, få voksne og lange dager borte fra hjemmet.

Miljøet i barnehager er ofte omdiskutert, og tidligere studier har vist en sammenheng mellom antall timer barn på institusjon og nivået av stresshormoner i kroppen.

Men et av spørsmålene som ikke har vært undersøkt tidligere, er hva som skjer med stressnivået til barn på samme alder som er hjemme.

Nå har en gruppe finske forskere forsøkt å finne svaret, og de har kommet frem til et overraskende resultat.

I studien tok forskere fra Universitetet i Turku spyttprøver fra mer enn 200 barn som var 2 år gamle. Halvparten var hjemme og halvparten gikk i barnehage.

Prøvene ble gjentatt da barna var 3,5 og 5 år gamle, men på dette tidspunktet hadde andelen barn som var hjemme, krympet dramatisk.

Spyttprøver avslører stressnivået

Forskerne målte nivåene av stresshormonet kortisol hos barna, som utløses av hjernens kommandosentral, hypothalamus, og skilles ut fra to små kjertelorganer på toppen av nyrene, binyrene.

Når vi er stresset, øker kortisolproduksjonen, mens nivåene synker igjen når vi slapper av.

Spyttprøvene ble tatt flere ganger i løpet av to dager: Når barna våknet, midt på formiddagen og om kvelden.

De finske forskerne trodde, i tråd med tidligere studier, at de ville finne høyere nivåer av stresshormoner hos barna som gikk i barnehage. Det motsatte viste seg imidlertid å være tilfelle:

Toåringene som var hjemme, hadde høyere nivåer av kortisol i spyttet. I den lille gruppen som var hjemme da de var 3,5 og 5 år gamle, så forskerne ikke den samme forskjellen.

Dreng får skældud af far
© Shutterstock

3 vitenskapelige tips til foreldre

Forskerne vet ennå ikke hvorfor det er slik. De vil heller ikke konkludere med at barn som passes hjemme, er mer stresset. Det er tross alt bare én studie.

De har imidlertid noen ideer om hvorfor resultatene kan se ut som de gjør. Det sier Katja Tervahartiala, seniorforsker i psykologi og forskningsleder for studien.

I spørreskjemaer som ble fylt ut av både foreldre og barnehagepersonale, fant de at barnas søvn-, oppvåknings- og spisetider fulgte et mer konsistent mønster i barnehagen enn blant hjemmebarna.

«Det virket som om det var litt mer variasjon i barnas timeplan hjemme, og dette er et aspekt som kan påvirke stressreguleringen. I de fleste finske barnehager er rutinene veldig forutsigbare», sier Tervahartiale til Illustrert Vitenskap.

Hun forklarer imidlertid at det kan være andre forklaringer – for eksempel at det kan være forskjell mellom familiene som har barna hjemme og de som sender barna i barnehage.

Forsker: Dette er avgjørende

Forskerne fant for eksempel at utdanningsnivået til mødrene som hadde barna i barnehage, var litt høyere enn i den andre gruppen, selv om nivået var høyt i begge.

I forskernes siste studie fant de også litt flere depressive symptomer hos mødrene som hadde barn hjemme, med høye og varierende kortisolnivåer.

Studier i andre europeiske land har imidlertid funnet høye kortisolnivåer for barn i barnehage. Og en del av diskusjonen dreier seg nå om resultatene tyder på at barnehagene i Finland er bedre enn andre steder.

Vi vet heller ikke hva som er skadelige kortisolnivåer hos barn, og forskningsleder Katja Tervahartiale sier at litt stress kan være bra for barns læring – så lenge det ikke blir for mye.

«Det avgjørende er at barna har trygge og gode voksne rundt seg som kan hjelpe dem med å håndtere stresset – enten det er foreldre eller omsorgspersoner – det er helt avhengig av miljøet», sier hun.