Shutterstock
Hjernen

Oppdagelse kan bli et våpen mot fibromyalgi

Den smertefulle og gåtefulle sykdommen har tidligere blitt mistenkt for å være ren innbilning. Men ikke nå lenger. Nå håper forskere å nærme seg årsaken.

Kroniske smerter flere steder i kroppen, konsentrasjonsproblemer, søvnproblemer, utmattethet og hodepine.

Fibromyalgi er en alvorlig og belastende sykdom som kan ramme både unge og eldre og føre til sterke kroniske smerter, uten at legene kan gi dem en spesifikk årsak.

Det anslås at tilstanden rammer omkring to prosent av den voksne befolkningen, og ni av ti er kvinner.

Men nå har forskere ved blant annet Queen Mary-universitetet i London utført en rekke eksperimenter på mus som de håper kan gi oss mer kunnskap om den gåtefulle sykdommen og dermed også forbedre behandlingen.

De engelske forskerne tok utgangspunkt i en tidligere studie fra 2021 der forskere overførte antistoffer fra mennesker med fibromyalgi til mus. De oppdaget at stoffene økte overfølsomheten overfor berøring og svekket gripestyrken.

Både nedsatt muskelstyrke og smerter ved berøring er vanlige symptomer hos folk med fibromyalgi.

Studiens resultater ga dermed en sterk indikasjon på at fibromyalgi fungerer på samme måte som en autoimmun lidelse, der immunceller angriper kroppens eget vev – eller at immuncellene i det minste spiller en avgjørende rolle.

Mus ble overfølsomme

I den nye studien tok forskerne eksperimentet et skritt videre. De hentet ut en bestemt type hvite blodlegemer, neutrofile leukocytter, fra pasienter med fibromyalgi og sprøytet dem inn i forsøksmusene.

En av oppdagelsene var at de menneskelige immuncellene som plutselig sirkulerte i musenes system, gjorde de friske dyrene mer følsomme overfor smerte.

Andre antistoffer eller immunceller fra fibromyalgipasientene eller fra friske frivillige så derimot ikke ut til å ha samme uheldige effekt.

Hva er fibromyalgi

Neutrofile leukocytter produseres i beinmargen. De hører til førstelinjen i immunforsvaret og nedkjemper særlig bakterier.

Immuncellene finnes vanligvis bare i nervesystemet ved skade eller sykdom. Likevel så forskerne i forsøket hvordan neutrofilene fra pasientene så ut til å invadere samlinger av nerveceller i dyrenes perifere nervesystem, som går fra hjernen og ryggmargen ut til resten av kroppen.

Endringen skjedde så raskt at musene allerede viste tegn på overfølsomhet en time etter at de menneskelige immuncellene ble sprøytet inn i kroppen.

Slik påvirker fibromyalgi kroppen

Symptomene skifter, og i noen perioder vil man oppleve mer smerter enn i andre. Det er ikke sikkert man opplever alle symptomene.

Muskler og ledd

De første symptomene på sykdommen er smerter i muskler og ledd.

Musklene kan særlig gjøre vondt om morgenen fordi de har blitt stive av å sove når kroppen ikke har beveget seg over tid.

1

Hjernen

Du kan oppleve både konsentrasjonsproblemer og utmattethet, men særlig hodepine er et av de hyppigste symptomene ved sykdommen.

Ofte vil man være så sliten at man ikke klarer helt vanlige aktiviteter med mindre man hviler i løpet av dagen.

Noen opplever også psykiske reaksjoner.

2

Magen

Mange opplever smerter i magen samt kvalme.

3

Blæren

Noen vil oppleve en irritabel blære og vansker med vannlating.

4

Tarmer

Man kan oppleve irritabel tarm-syndrom, som kommer til uttrykk ved oppblåst mage og uregelmessig avføring.

5
© Shutterstock

Det er viktig å understreke at studien fortsatt bare er gjennomført på mus, og at forskerne heller ikke har testet sammenhengen mellom andre symptomer på fibromyalgi, for eksempel utmattethet.

Men ifølge forskerne tyder resultatene på at de hvite blodlegemene kan være en av årsakene til at nervesystemet hos fibromyalgipasienter gir kronisk smerte.

Derfor håper de at oppdagelsen kan åpne for potensielle behandlinger som er rettet mot utvalgte immunceller.

«Resultatene viser at neutrofile leukocytter er avgjørende for utviklingen av kroniske smerter», skriver forskerne blant annet i studien.