Shutterstock

Natteravner dør tidligere enn A-mennesker: Men ikke av den grunnen du tror

Forskere har avdekket en uheldig tendens hos mange B-mennesker.

I en stor finsk studie som spenner over 37 år, har forskerne avdekket et tydelig mønster.

Personer som går og legger seg sent, har høyere risiko for å dø tidlig.

Men det skyldes – overraskende nok – ikke døgnrytmen.

Ifølge forskernes analyser er årsaken derimot at natteravnene er mer tilbøyelige til å drikke og røyke.

Det framgår av en studie publisert i Chronobiology International.

Her har forskerne finstudert data fra 22 976 finske tvillinger som forskerne fulgte fra 1981 til 2018.

42,9 prosent av deltakerne kategoriserte seg som «B-menneske» eller «B-menneske til en viss grad.»

Tidligere studier har antydet at folk som går og legger seg sent, har en høyere dødelighetsrisiko og en tendens til å foretrekke mer risikabel atferd.

Men denne studien tyder på at risiko ikke skyldes søvnmønsteret.

Ni prosent høyere risiko for død

I løpet av de 37 årene studien døde 8728 av deltakerne.

Det finnes 6 typer mennesker

Ved å gjennomgå finske dødsregistre kunne forskerne se at risikoen for å dø av en hvilken som helst årsak var ni prosent høyere hos dem som beskrev seg selv som typiske B-mennesker.

Men B-mennesker som ikke røykte eller drakk mye, levde like lenge som A-menneskene.

Med andre ord kunne forskergruppen konkludere med at problemet ikke var å legge seg seint, men at denne gruppen var mer tilbøyelige til å røyke og drikke.

I analysen tok forskerne høyde for faktorer som utdanning, BMI og søvnvaner, samt hvor mye hver enkelt røykte og drakk.