Når er det vi blir voksne?

Finnes det noen biologiske tegn på at ungdommen er over, og at man er voksen?

morgen, kvinne, våkne
© Shutterstock

Overgangen fra ung til voksen er i høy grad et samspill mellom sosiale, psykologiske og fysiologiske faktorer. Avhengig av oppvekstkulturen blir man sett på som voksen når man for eksempel får seg jobb, flytter hjemmefra, gifter seg eller får barn.

Ett forhold som man tradisjonelt forbinder med ungdommen, er tenåringers hang til å legge seg langt på natt og først stå opp en gang ut på formiddagen. En ny undersøkelse tyder da også på at ens søvnvaner kan være en god biologisk pekepinn om når ungdomstiden tar slutt.

Till Rönneberg, søvnforsker ved instituttet for medisinsk psykologi ved universitetet i München, foretok i 2004 en undersøkelse av 25 000 personer i Tyskland og Sveits. Han så på når folk gikk og la seg og sto opp når de hadde fri neste dag, og beregnet seg frem til det gjennomsnittlige tidspunktet for nattesøvn.

Det viste seg at snittidspunktet ble stadig senere opp gjennom tenårene. Men plutselig begynte kurven å peke andre veien, etter hvert som personene i undersøkelsen begynte å legge seg tidligere og stå tidligere opp.

Till Rönneberg mener at det endrede søvnmønsteret gjenspeiler basale forandringer i kroppen og ikke bare skyldes at de unge er for rastløse til å legge seg og for giddeløse til å stå opp neste morgen.

Endringen i søvnvanene inntreffer nemlig knapt halvannet år tidligere for jenters vedkommende, noe som stemmer med at jenter som regel er tidligere utviklet.

Holder teorien mål, blir jenter voksne når de er 19,5 år, mens gutter først blir menn når de blir 20,9 år gamle. Denne og lignende studier har for øvrig ført til en debatt om hvorvidt undervisningen på de videregående skolene bør starte senere på dagen.