Menn og kvinner har ulike bekymringer når de er stresset

Forskere mener nå at kjønn i stor grad avgjør hvordan du reagerer på stressende øyeblikk.

Koronapandemien gikk hardt utover den psykiske helsen til både menn og kvinner. Det er derfor interessant at bekymringene deres var så forskjellige.

© Shutterstock

I dag har de fleste for lengst glemt bekymringene under koronapandemien.

Likevel førte nedstengning, smittefare og usikkerhet til et økende antall stresstilfeller rundt om i verden.

Pandemien har gitt forskere en unik mulighet til å undersøke hvordan en felles stressfaktor påvirker den mentale helsen til ulike mennesker.

Forskere ved universitetet i Würzburg benyttet anledningen til å undersøke om menn og kvinner reagerer ulikt på en rekke stressfaktorer og påkjenninger.

1520 menn og 1370 kvinner i alderen 34–85 år ble spurt om i hvilken grad de følte seg støttet av sitt sosiale miljø og om de hadde noen å diskutere problemene sine med.

De ble også spurt om i hvilken grad forbud mot fysisk kontakt med foreldre og besteforeldre belastet dem, og hvor mye stress de følte på jobben.

Forskjellig hva er tungt

Resultatene viste en markant forskjell mellom menns og kvinners bekymringer.

Når menn opplever økt belastning og stress, bekymrer de seg først og fremst for hvordan det kan påvirke jobben.

Stressede kvinner er mer bekymret for hvordan tilstanden kan påvirke forholdet til familie og venner.

Menn føler seg mer påvirket av jobbusikkerhet og arbeidsledighet, mens kvinner opplever større psykiske belastninger når de føler at de forsømmer sine nære relasjoner.

Pressende kjønnsnormer

For å forklare de ulike reaksjonene mellom kjønnene peker forskerne på samfunnets forventninger og stereotypier om hvordan menn og kvinner bør oppføre seg.

«Det at menn er sterkere knyttet til jobb og kvinner sterkere knyttet til familie og venner, kan spores tilbake til tradisjonelle kjønnsnormer og de sosiale rollene de skaper», sier Grit Hein, medforfatter og professor i translasjonell sosial nevrovitenskap ved Universitetet i Würzburg.

Et annet interessant funn fra studien viser at kvinner ikke bare involverer familie og venner oftere enn menn når de er stresset, de får også mer glede av støtten fra sosiale relasjoner enn menn.

På denne måten blir kvinner også raskere kvitt bekymringene, ifølge den tyske studien.

Tidligere studier av menns og kvinners psykologiske reaksjoner på stressende situasjoner har ikke funnet klare forskjeller.

For eksempel har en stor dansk studie vist at menn og kvinner reagerer nesten identisk på de psykiske ettervirkningene av en skilsmisse.