Lotte Fredslund & Shutterstock
Døende ser syner

Livlige drømmer gir fred på dødsleiet

Livaktige drømmer med avdøde familiemedlemmer, venner eller kjæledyr på dødsleiet er mer vanlige enn forskerne før har trodd. Synene gjør det lettere å se døden i øynene.

Ginny er bare 15 år når hun blir innlagt på et såkalt hospice i Buffalo i New York med en uhelbredelig kreftsvulst i hjernen.

Idet hun føler døden nærme seg, får hun besøk av en uventet gjest. Det er Gud selv som stiger ned fra himmelen og snakker til henne.

Han er gammel og ser vennlig ut, og han lover henne at hun snart vil bo i et vakkert slott sammen med hele familien sin.

Samtalen beroliger Ginny, og hun forsoner seg med sin snarlige død.

Hun roper på moren sin og forteller om synet sitt.

Deretter ber hun om å få finger- og tånegler lakkert i en farge som passer til den kjolen hun skal ha på seg i kisten. Så dør hun.

80 prosent av døende pasienter har ifølge en studie drømmesyn når de nærmer seg døden.

Ginny er slett ikke den eneste som har hatt livaktige visjoner ved livets avslutning.

En rekke studier fra ulike land viser at mange døende pasienter har hatt lignende drømmesyn i dagene eller ukene før sitt siste åndedrag. I et japansk forskningsprosjekt fortalte 20 prosent av de døende pasientene om drømmesyn, mens tallet var oppe i 40 prosent i en studie gjennomført i Moldova.

Enkelte studier tyder til og med på at tallet er mye høyere – helt opp mot 80 prosent.

Mange pasienter er tilbakeholdne å fortelle om synene sine. De er redd for å bli betraktet som gale av både pårørende og helsepersonale.

Men eksperter på området beklager tabuiseringen. Forskningen tyder nemlig på at drømmesynene bare gir glede og håp til den døende på livets siste reise.

VIDEO: Se 15 år gamle Ginny fortelle om et møte med sin avdøde tante i et drømmesyn

Den dødssyke Ginny forteller om sitt første drømmesyn til legen Christopher Kerr og forklarer hvordan møtet med en avdød tante ga henne trygghet i den vanskelige tiden.

De hjelper også de pårørende til å bearbeide sorgen som følger med.

Drømmer kan skyldes oksygenmangel

Drømmesyn på dødsleiet beskrives vitenskapelig som «end-of-life dreams and visions», forkortet ELDVer.

Den britiske vitenskapsmannen sir William Fletcher Barrett beskrev fenomenet første gang i 1926.

Hans kone var fødselslege og hadde flere ganger opplevd kvinner som fortalte om gjensynet med avdøde slektninger like før de døde i barselseng.

Latviske Karlis Osis og islandske Erlendur Haraldsson er såkalte parapsykologer, en betegnelse for et kontroversielt fagområde for studier av blant annet drømmesyn og paranormale opplevelser som er vanskelige å studere med veletablerte vitenskapelige metoder.

Opp gjennom 1950-årene samlet de inn flere tusen beretninger om ELDV fra helsepersonale i USA og India.

Og det ble raskt klart at drømmesynene ikke var en bivirkning av medisiner eller et resultat av febervillelser.

Faktisk viser forskerne som står bak en amerikansk studie fra 2014 at drømmesynene virker hos pasienter som har en helt klar bevissthet og faktisk et spesielt skarpsyn og klarhet om hva som skjer i omgivelsene.

Den dag i dag vet man ikke hvorfor så mange døende mennesker opplever positive drømmer eller visjoner.

Noen forskere mener at visjonene skyldes oksygenmangel i hjernen eller er en reaksjon på stress.

Vilde drømme
© Shutterstock

Døden gir utrolige drømmer og visjoner

Drømmesyn på dødsleiet finnes i mange ulike varianter. De fleste fyller den døende med fred og lykke, men drømmene kan også utvikle seg til ubehagelige hallusinasjoner.

mand og kvinde
© Shutterstock

1. Livaktige drømmesyn

Dødssyke pasienter kan ha livaktige drømmer under søvnen eller til og med visjoner i våken tilstand. Synene inneholder ofte besøk fra avdøde slektninger eller kjæledyr og er vanligvis fredfylte og harmoniske.

Uhyggelige hallucinationer
© Shutterstock

2. Hyppige hallusinasjoner

Hos dødelig syke kan hjernens funksjoner svikte slik at det oppstår en forvirringstilstand. Tilstanden gjør at pasienten opplever voldsomme hallusinasjoner av for eksempel monstre og spøkelser både når de sover og er våkne.

Vilde drømme
© Shutterstock

3. Fredfylte nær døden-opplevelser

Omkring ti prosent av alle mennesker har hatt en nær døden-opplevelse. Fenomenet viser seg typisk som et kraftig, hvitt lys og en opplevelse av i en kort periode å forlate sin egen kropp. For de fleste gir nær døden-opplevelser en intens følelse av fred og lykke.

Den amerikanske legen Christopher Kerr en av verdens ledende forskere innen døende menneskers drømmesyn.

Han jobber ved Center for Hospice & Palliative Care i Buffalo i New York og har dokumentert mer enn 1500 ELDV-er gjennom karrieren sin.

Og Christopher Kerrs konklusjon er klar:

De mystiske og livaktige drømmene og visjonene nær livets avslutning har som regel en beroligende og behagelig effekt på de døende og fyller dem med både glede og begeistring.

Tanten ba Ginny bli med til et vakkert slott som var fullt av varme og lys.

Dessuten smitter de glade drømmene også av på de pårørende når de får vite om dem.

Avdød tante fjernet frykten

Den kreftsyke Ginny tilbrakte sin siste tid sammen med sin familie og legen Christopher Kerr på hospicet i Buffalo.

Og for både Ginny og familien hennes ble de livaktige dødsdrømmene et verktøy som hjalp dem til å akseptere døden og bearbeide den senere sorgen.

Samtalen med Gud var slett ikke den eneste ELDV-en Ginny opplevde i løpet av kreftsykdommen sin.

Det første drømmesynet kom til henne da hjernesvulsten ble undersøkt i en MRI-skanner.

Ginny var i dyp søvn da hennes avdøde tante plutselig viste seg for henne ved sengeleiet. Tanten ba Ginny bli med til et vakkert slott som var fullt av varme og lys.

For første gang siden dødsdommen følte den unge jenta seg trygg og framfor alt ikke alene.

I de følgende månedene hadde Ginny mange lignende ELDV-er.

Selv om kreftsykdommen bare ble verre og verre, beroliget drømmesynene den døende jenta slik at frykten for døden til slutt forduftet.

40 prosent av pårørende til menneskene som lå for døden, fortalte at pasienten hadde drømmesyn like før døden.

Ginny er slett ikke den eneste som finner trøst i drømmene.

I 2019 offentliggjorde Christopher Kerr en studie med beretninger om ELDV-er fra i alt 70 døende pasienter.

Alle var pasienter på Christopher Kerrs hospice i Buffalo.

Halvparten av pasientene opplevde minst én drøm eller visjon under forløpet.

Sammenlignet med den andre halvparten, som ikke hadde hatt ELDV-er, var de mye bedre til å takle utfordringene, stresset og den traumatiske følelsen av å skulle dø.

To år senere slo Kerr i en ny studie fast at også de pårørende finner trøst i drømmesynene.

Legen spurte om drømmesyn hos i alt 500 personer som hadde tatt hånd om døende foreldre, ektefeller eller samboere.

40 prosent av de spurte svarte at det syke familiemedlemmet hadde fortalt dem om livaktige ELDV-er.

Christopher Kerr og patient

Christopher Kerr jobber som lege ved Center for Hospice & Palliative Care i Buffalo i USA, og han har dokumentert over 1500 drømmesyn hos døende pasienter gjennom karrieren.

© Mauro Grigollo

Studien viste at den avdødes fortellinger om ELDV-er først og fremst hadde en positiv innflytelse på hvordan de senere bearbeidet tapet av sine kjære.

De etterlatte mente for eksempel at de avdøde hadde blitt trøstet og hadde hatt en mildere utgang på livet som et resultat av drømmesynene. Og derfor var det enklere for de sørgende å akseptere tapet og komme gjennom sorgprosessen enn etterlatte til avdøde som ikke hadde opplevd og gjenfortalt om synene.

De livaktige drømmesynene kan imidlertid også ha en negativ effekt på både den døende og de pårørende, for selv om de aller fleste beskriver ELDV-er som positive og livsbekreftende, opplever noen av de døende visjonene som skremmende.

Og når ELDV-ene ble opplevd som negative, var tapet av den avdøde mye vanskeligere å bearbeide for de pårørende.

Drømmer skrur hjernen av og på

Når vi drømmer, skrur hjernen kraftig opp for aktiviteten i de områdene som står for følelser, bilder og oppmerksomhet (rødt). Til gjengjeld stenger den ned fornuften (blått) slik at drømmene blir absurde.

Shutterstock & Lotte Fredslund

Indre bilder oppstår ut av det blå

Når vi drømmer, aktiveres hjernens synssenter (rødt) selv om det ikke tar imot nervesignaler fra øynene. Aktiviteten skaper indre bilder som er så detaljerte og fargerike at de er vanskelig å skille fra ekte synsinntrykk.

Shutterstock & Lotte Fredslund

Dansende dyr dukker opp

Aktiviteten faller i deler av isselappen og posterior cingulate cortex (blå) som er med på å skape sammenheng mellom gjenstanders form og funksjon. Det gir absurde opplevelser av for eksempel dansende dyr eller samtaler med Gud.

Shutterstock & Lotte Fredslund

Forhjernen gir glede og nærvær

Økt aktivitet i den grunnleggende forhjernen og amygdalaen (rød) stimulerer oppmerksomheten og følelsene. Dermed oppleves drømmene veldig realistiske og harmoniske med mange positive følelser slik at man fylles av en dyptfølt glede.

Shutterstock & Lotte Fredslund

Christopher Kerr er ikke den eneste som forsøker å lære mer om de mystiske drømmesynene på dødsleiet.

Den svenske legen Stina Nyblom fra Göteborg Universitet utga i 2021 en rapport med beretninger om intense drømmesyn hos dødssyke pasienter gjenfortalt til henne av helsefaglig personale.

I alt 18 leger og sykepleiere på fire ulike hospicer deltok i studien, og 15 av de medvirkende bekreftet at flere av pasientene sine hadde hatt livaktige drømmer og visjoner fram til sin død.

Pasientene kunne detaljert gjøre rede for hvordan begivenhetene i drømmene forløp, hva personer i drømmene sa til dem, og hvordan de var kledt.

En sykepleier fortalte om en gammel, sur mann som plutselig lyste opp i sykehussengen og utbrøt, «Se, der sitter min kone. Hun er her!», mens han pekte ned mot fotenden.

Ektefellen var død for lenge siden, men visjonen av gjensynet ga ham troen på at de skulle møtes igjen, og han var glad helt til han døde noen få dager senere.

Vi må gjøre døden mer menneskelig. Christopher Kerr, ekspert på dødsdrømmer

Drømmer gir døden mening

«Vi må gjøre døden mer menneskelig. Og det krever at vi ikke bare anerkjenner de prosessene vi kan observere med våre egne øyne, men at vi også får en større innsikt i de følelsene og opplevelsene hos den døende pasienten», skriver Christopher Kerr i boken «Death Is But a Dream Finding Hope and Meaning at Life's End» fra 2020.

Ved å ta fenomenet ELDV på alvor og støtte opp om pasientene når de forteller om drømmesynene sine, kan opplevelsene bli til nytte for både den døende og de pårørende.

For den kreftsyke Ginny ga de livaktige drømmesynene døden mening – både for henne selv og for familien hennes.

Samtalene med Gud og den avdøde tanten gjorde den 15 år gamle jenta i stand til å slippe angsten og dra ut på livets siste reiste med fred og ro i sinnet.