Levealderen kan øke til over 90 år i 2030

Kurven for menn og kvinners levealder fortsetter å stige. En jente som blir født i Sør-Korea i 2030 forventes å leve til hun er 90,8 år. Det viser en ny stor undersøkelse som har sett på levealderen i 35 land.

© Shutterstock

Menn og kvinner blir eldre enn de gjør i dag, og en levetid på 90 år vil være normalt i 2030.

Det viser en ny undersøkelse som har samlet og analysert store mengder data om levealder i 35 land.

Sørkoreanske kvinner vil oppleve den største økningen i alder. I 2030 er det en 50 % sannsynlighet for at de blir over 90 år.

Blant menn gjør ungarerne det største bykset. De vil i gjennomsnitt bli ca. 7 år eldre enn i dag.

Norge er også med i topp 10 over land som forventes å få den største økningen i gjennomsnittlig levetid. Kvinner ligger på 30. plass og menn på 15. plass.

Grafen viser forventet endring i levealder for folk som er født i 2010 og 2030. De røde prikkene angir medianen – ikke gjennomsnittet.

© The Lancet

Bedre kosthold øker alderen

Jenter som blir født i Sør-Korea i 2030, har den lengste forventede levetiden, med hele 90,8 år.

I Europa var den største endringen å finne hos franske kvinner, med en gjennomsnittsalder på 88,6 år og sveitsiske menn med nesten 84 år.

Forventet levealder for kvinner i 2030.

© The Lancet

Forventet levealder for menn i 2030.

© The Lancet

“Vi får hele tiden høre at vi er i ferd med å nå grensen for menneskers levealder. Men jeg tror ikke engang at vi er i nærheten av øvre grense – hvis det fins en,” sier professor ved Imperial College London’s school of public health, Majid Ezzatim til The Telegraph.

Forklaringene på den økte levetiden er mange, blant annet bedre helsesystem, lavere BMI og blodtrykk, bedre kosthold – og mindre røyking blant kvinner.