Shutterstock
Barn sover

Leggerutinene kan ha betydning for barnas utvikling

Måten du hjelper barna i søvn på, kan ha innflytelse på utviklingen av barnets temperament. Det er konklusjonen i ny studie på tvers av 14 land.

De fleste vet etter hvert at søvn er helt avgjørende for helse og velvære. Særlig for de små barna, som styrker immunsystemet og danner veksthormoner i hjernen mens de sover.

Men selve måten vi sender barna våre inn i drømmeland på, kan også ha en sammenheng med den atferdsmessige utviklingen og temperamentet.

Det er i hvert fall konklusjonen i en studie utgitt i det vitenskapelige tidsskriftet Frontiers in Psychologi, der et internasjonalt team av forskere har analysert leggerutiner i 14 ulike land.

Kan ha innflytelse på trivsel

Forskerne bad 841 ulike omsorgspersoner fra blant annet Belgia, Chile, Kina, Finland, Nederland og USA om å fylle ut ulike spørreskjemaer om barnas atferd, temperament, leggerutiner og så videre. Barna i studien var mellom 17 og 40 måneder gamle.

Temperamentet var definert som barnas evne til å regulere atferd og følelser, noe som ifølge eksperter også kan ha stor innflytelse på trivsel og risiko for psykiske problemer.

Barns temperament kan ifølge eksperter også måles ut fra tilbøyeligheten til å bli stresset i bestemte situasjoner, særlig de som fører til frykt, raseri, sorg eller ubehag. I den andre enden av skalaen kan det også måles ut fra evnen til å utvise engasjement, smil og latter.

Passive og aktive leggeteknikker

Konklusjonen i studien var at passive soveteknikker, som for eksempel å legge barnet i senga, snakke med dempet stemme, lese høyt og synge hadde en gunstig effekt på barnas temperament og atferdsmessige utvikling.

Mer aktive rutiner, der omsorgspersonen for eksempel går med barnet, leker eller kjører bil for å få det til å sove, ikke hadde samme gunstige påvirkning.

Professor emeritus: Dette er det beste leggerutinene

Konklusjonen overrasker ikke Per Schultz Jørgensen. Han er professor emeritus i sosialpsykologi ved Aarhus Universitet i Danmark, familielivsforsker, psykolog, tidligere leder for Børnerådet i Danmark og for øvrig også utdannet lærer.

Professor: Viktig for et godt liv

Jørgensen har jobbet med barns vilkår, utvikling og trivsel gjennom et langt liv, og er ikke overrasket over funnene.

«Ved å roe ned og snakke dempet lærer vi barnet at det er på tide å lukke vinduene mot verden. Barnet lærer å styre sin egen energi, konsentrere seg og innrette seg på at vi skal sove. Stille og rolig bygger barnet opp selvtilliten», sier han.

Og nettopp det kan ifølge Jørgensen være en viktig mekanisme i barnets videre liv.

«Det betyr at barnet gradvis bygger opp troen på at ’jeg kan selv’. I stedet for at mor eller far gir opp og begynner å reke med barnet. Derfor er leggerutiner bare en av nøklene til å bygge opp den indre troen. Det er det viktigste for et godt liv», sier han.